nivo slider image nivo slider image
menu
Ustawiczne Kształcenie

kształcenie

Archiwa

Aktualności

8 grudnia, 2016

* * * * * * * * * * * * * *

choinka

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego Nowego Roku

w imieniu Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

życzy

Prezes Mirosław Kacprzyk

* * * * * * * * * * * * * *

14 listopada, 2016

********************************

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że najbliższe Posiedzenie Rady Łódzkiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej odbędzie się 15 grudnia 2016r.

Wszelkie dokumenty prosimy dostarczać do dnia 8 grudnia 2016r.

************************************

10 listopada, 2016

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Organów Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Łodzi  prosimy o jednoznaczną deklarację wyboru rejonu wyborczego:

  • w przypadku wykonywania zawodu na terenie dwóch lub więcej powiatów
  • wykonywania zawodu poza miejscem zamieszkania

! wybor-okregu-wyborczego !

Regulamin wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów – nadany mocą uchwały Nr 88/2016/VI Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016 r.

    regulamin-wyborow

Ustawę o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

ustawa-o-zawodzie

Listę rejonów wyborczych województwa łódzkiego

Listy wyborcze

belchatow

brzeziny

kutno

lask

leczyca

lowicz

lodz-wschod

lodz

opoczno

pabianice

pajeczno

piotrkow-trybunalski

poddebice

radomsko

rawa-mazowiecka

sieradz

skierniewice

tomaszow-mazowiecki

wielun

wieruszow

wiw-piw-lodz

zdunska-wola

zgierz

rejony-wyborcze-2017

Oświadczenia dla lekarzy weterynarii:

     a) o adresie zamieszkania

oswiadczenie-o-adresie-zamieszkania

b)  o zatrudnieniu (oświadczenie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje dokonaniem zmiany w ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt!!!)

oswiadczenie-o-zatrudnieniu

Jednocześnie przypominamy, że lekarz weterynarii powinien być członkiem izby, na terenie której wykonuje zawód i tam być umieszczony na listach wyborczych jako członek izby. Wyboru izby dokonuje tylko lekarz wykonujący zawód na obszarze więcej niż jednej izby. Wnioski o przeniesienie do innej izby okręgowej w kraju i za granicą znajdują się w zakładce: Lekarze weterynarii/ Wzory dokumentów dla lekarzy weterynarii.

 

 

9 listopada, 2016

======================

! ! ! UWAGA ! ! !

 

Zawiadamiamy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zgody (zarówno terminowe, jak i bezterminowe) na posiadanie i stosowanie w celach medycznych substancji psychotropowych lub środków odurzających – tracą ważność z dniem 1 stycznia 2017 roku. Zmiany przepisów oznaczają, iż obecnie zgoda Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wydawana jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.
Nowelizacja została wprowadzona ustawą z dnia 24.04.2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2015 r., Nr 875, poz. 1830). Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy nowelizującej: „Zgody wydane na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, stają się odpowiednio zgodami, o których mowa w art. 42 ust. 1 albo 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i zachowują ważność do czasu upływu wskazanych w nich terminów ważności, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2017 r.”
Mając na uwadze powyższe, wszyscy lekarze weterynarii posiadający i stosujący w celach medycznych substancje psychotropowe lub środki odurzające, powinni złożyć pilnie nowe wnioski o wydanie odpowiedniej zgody.

W związku z powyższym kierownicy zakładów leczniczych posiadający Decyzje wydane przed dniem 1 lipca 2015r.  powinni  ubiegać się o nowe zezwolenia zgodnie z cytowanym wyżej zapisem prawa.

PONIŻEJ WNIOSEK DO POBRANIA

nowy-wniosek-zgody-na-posiadanie-i-stosowanie-substancji-psychotropowych

 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny  w Łodzi

ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź

(wejście od ul. Przędzalnianej)

=====================

2 sierpnia, 2016

Szanowni Państwo

W celu otrzymywania od Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wszelkich

informacji i aktualności, bardzo prosimy o przesłanie na adres:

justyna.zyla@izbalodz.pl swojego aktualnego adresu e-mail.

8 czerwca, 2016

=======================

Poniżej przedstawiamy Państwu:

Poselski projekt Ustawy o Inspekcji Żywności

********************************

16 listopada, 2016

Rada Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,

Zakład Chirurgii i Anestezjologii Małych Zwierząt

oraz

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

zapraszają

na konferencję jubileuszową z okazji
25-lecia Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

„Dobra praktyka – chirurgia psów i kotów”

 

która odbędzie się 26 listopada 2016 r. w Warszawie,
w Auli I w budynku nr 24 im. Profesora Wiesława Bareja
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Nowoursynowskiej 159,
początek godzina 9.00.

 

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

(ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 22 listopada br.)

Zgoda na posiadanie i stosowanie substancji psychotropowych lub środków odurzających

10 listopada, 2016

„Zawiadamiamy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zgody (zarówno terminowe, jak i bezterminowe) na posiadanie i stosowanie w celach medycznych substancji psychotropowych lub środków odurzających – tracą ważność z dniem 1 stycznia 2017 roku. Zmiany przepisów oznaczają, iż obecnie zgoda Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wydawana jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.

Nowelizacja została wprowadzona ustawą z dnia 24.04.2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2015 r., Nr 875, poz. 1830). Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy nowelizującej: „Zgody wydane na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, stają się odpowiednio zgodami, o których mowa w art. 42 ust. 1 albo 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i zachowują ważność do czasu upływu wskazanych w nich terminów ważności, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2017 r.”

Mając na uwadze powyższe, wszyscy lekarze weterynarii posiadający i stosujący w celach medycznych substancje psychotropowe lub środki odurzające, powinni złożyć pilnie nowe wnioski o wydanie odpowiedniej zgody.”

 

W związku z powyższym kierownicy zakładów leczniczych posiadający Decyzje wydane przed dniem 1 lipca 2015r.  powinni  ubiegać się o nowe zezwolenia zgodnie z cytowanym wyżej zapisem prawa.

Do pobrania: Nowy wniosek zgody na posiadanie i stosowanie substancji psychotropowych

26 października, 2016

******************************

Zapraszamy na szkolenie : zwichnięcie rzepki I etap.
Szkolenie odbędzie się 26,27 listopada 2016r na Uniwersytecie Rolniczym w
Krakowie
Prowadzący MVDr Martin Novak z kliniki ABvet w Bohumienie
Koszt szkolenia to: 1600zl plus Vat -1968zl brutto
Zgłoszenia do 31.10.2016r
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy:
kontakt@zakopianskawet.pl oraz tel. 668 303 164

Etap I szkolenia
Część teoretyczna – 26.11.2016r.
1.Zwichnięcie rzepki- epidemiologia
2.Klasyfikacja
3.Badanie kliniczne
4.Diagnostyka RTG
5.Objawy i następstwa
6.Wpływ zwichnięcia na postawę kończyny
7.Algorytm leczenia
8.Leczenie zachowawcze a leczenie chirurgiczne
9.Terapia: Plastyka torebki stawowej- Overlop, Imbrykacja
10. Terapia: Uwolnienie troczka
11. Terapia: Trochleoplastyka
12. Terapia: TTT – Przesunięcie guzowatości piszczeli
13. Terapia: Szew rzepkowy boczny

Część praktyczna – warsztaty – 27.11.2016r.

1. Plastyka torebki stawowej- Overlop, Imbrykacja
2. Terapia: Uwolnienie troczka
3. Terapia: Trochleoplastyka
4.Terapia: TTT – Przesunięcie guzowatości piszczeli
5.Terapia: Szew rzepkowy boczny

Etap II szkolenie (Marzec 2017r):
1.PTO – Proximal Tibie Osteotomy – Bliża osteotomia korekcyjna kości
piszczelowej (część teoretyczna i praktyczna)
2.DFO- Distal Femoral Osteotomy – Dalsza ostetomia korekcyjna kości udowej(
część teoretyczna i praktyczna).
3.TTTA

**********************************

3 października, 2016

krajowa_izba_wet_banner_v11_196_00

http://bezpieczna-zywnosc.pl/

21 września, 2016

Konferencja „Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych”, która odbędzie się 18-20 listopada 2016r. w Kołobrzegu.

plan Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej

pismo przewodnie – Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna

14 września, 2016

***********************************

Niniejszym przedstawiamy Państwu rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Pismo przewodnie

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

**********************************

1 2 3 6
Vet Forum

vetforum

Biesiada strzelecka

biesiada1

Zamów paszporty

paszport

LAUS MEDICO VETERINARIO

veterinario

Łódzka Izba Lekarsko - Weterynaryjna
ul. Wólczańska 35, lok. 2, 90-607 Łódź, tel.: 42 636 75 95, e-mail: izbalodz@izbalodz.pl
Copyright by izbalodz.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.