nivo slider image nivo slider image
menu
Ustawiczne Kształcenie

kształcenie

Archiwa

Aktualności

9 marca, 2017

***************

ROCZNE SPRAWOZDANIE O WYTWARZANYCH ODPADACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) – roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

1) wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:

a) zbierania odpadów,

b) przetwarzania odpadów

– obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

3) podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, składają je w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów  (art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

*****************

8 marca, 2017

******************

*******************

Szanowni Państwo,

IX Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Lekarzy Weterynarii Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się dnia 25 marca 2017r. o godz 11:00 w Hotelu Holiday Inn ul. Piotrkowska 229/231.

Materiały na Zjazd są dostępne na stronie w zakładce ZJAZD 2017r.

**********************

******************

 

6 marca, 2017

Najbliższe posiedzenie Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się dnia 25 marca.

Wszelkie dokumenty prosimy składać do 20 marca.

20 stycznia, 2017

*****************

Apel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016r.

związany ze zbieraniem podpisów pod obywatelskim projektem Ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności.

Apel o poparcie projektu obywatelskiego Ustawy o PIWiZ-1

*****************

4 stycznia, 2017

W związku z nieprawidłowościami w wystawianiu paszportów dla zwierząt towarzyszących oraz sposobie wprowadzania ich do systemu informatycznego Wetsystems informujemy, że :

„zgodnie z pkt 8 cz. II Postanowienia szczegółowe Dobrej praktyki wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących przez uprawnionych lekarzy weterynarii biuro danej okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej dokonuje korekty wpisu po uprzednim uprawdopodobnieniu przez lekarza wet. popełnienia pomyłki. Jako „uprawdopodobnienie” należy traktować przesłanie przez lekarza wnioskującego o dokonanie korekty skanu lub zdjęcia strony paszportu, na której znajdują się korygowane informacje. Wprowadzona korekta musi być zgodna z oryginałem paszportu. Informacja ta dotyczy zmian, które nie mają charakteru korekty „literówki”, ale w sposób znaczący zmieniają treść dokumentu, np. zmiana nazwiska, rasy, numeru mikroczipu, daty implantacji, itp.”

„Kolejne nieprawidłowości dotyczą nieterminowego wpisywania do systemu informatycznego wystawionych paszportów przez lekarzy upoważnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących, co oznacza nie stosowanie się do pkt 19 Dobrej praktyki wystawiania paszportów przez uprawnionych lekarzy weterynarii, w brzmieniu: „Obowiązkiem uprawnionego lekarza weterynarii, który wydał paszport jest umieszczenie w programie WetSystems informacji w terminie 3 dni od dnia wystawienia dokumentu.” W związku z powyższym zostanie w WetSystems wprowadzona modyfikacja, która uniemożliwi po upływnie 3 dni od daty wystawienia paszportu jego wpisanie do systemu przez wystawiającego paszport lekarza weterynarii. Wpisywanie danych po tym terminie będzie możliwe jedynie przez pracowników biura okręgowej izby godnie z zasadami obowiązującymi przy wprowadzaniu przez nich korekt do wpisanych paszportów.

„konieczność przestrzegania zapisu §5 uchwały nr 55/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września 2015r. w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych, zamówienie kolejnej partii druków paszportów ( przy czym, zgodnie z § 4 tejże uchwały, jednorazowo nie więcej niż 25 sztuk) możliwe jest w chwili wykorzystania wcześniejszych druków, przy uwzględnieniu pozostania max. 5 sztuk paszportów na stanie lekarza posiadającego upoważnienie do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących”

Jednocześnie informujemy, że po otrzymaniu wykładni z Głównego Inspektoratu Weterynarii został zmieniony w systemie z 3 miesięcy na 12 tygodni wiek psa, przy którym można dokonać wpisu szczepienia przeciw wściekliźnie.

 

2 sierpnia, 2016

Szanowni Państwo

W celu otrzymywania od Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wszelkich

informacji i aktualności, bardzo prosimy o przesłanie na adres:

justyna.zyla@izbalodz.pl swojego aktualnego adresu e-mail.

8 czerwca, 2016

=======================

Poniżej przedstawiamy Państwu:

Poselski projekt Ustawy o Inspekcji Żywności

********************************

22 marca, 2017

6 marca, 2017

Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość zakupu biletów na Koncert Charytatywny Hanny Banaszak, który odbędzie się 19 marca br. (niedziela) o godzinie 18:00 w Sali Koncertowej Filharmonii Łódzkiej.

Koncert organizowany jest na cele charytatywne pod auspicjami Fundacji Kardiorytm.

Dochód z Koncertu, Fundacja przeznaczy na zakup kolejnych urządzeń ratujących życie pacjentów kardiologicznych, zgodnie z programem, któremu Fundacja patronuje  ” Nie pozwólmy choremu umrzeć po raz drugi”.

Cena miejsc w zależności od widoczności i odbioru akustycznego, zgodnie z sugestią Filharmonii.

Różowe – 100 PLN

Niebieskie – 150 PLN

Zielone  – 200 PLN

Bilety można zakupić poprzez stronę Fundacji: www.kardiorytm.pl

Dane do przelewu:

Fundacja KARDIORYTM

93-035 Łódź ul. Wólczańska 243

Konto: PKO BP I O/Łódź Nr 94 1020 3352 0000 1202 0221 5036: 

w treści: Darowizna na koncert charytatywny

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Fundacją:  drogą mailową fundacja@kardiorytm.pl lub telefonicznie 662 000 336.

6 marca, 2017

Zapraszamy na XI Hunters Grodziski Półmaraton „Słowaka”

i jego dodatkową kategorię:

VII Mistrzostwa Polski Weterynarii w PÓŁMARATONIE

Zapisy ruszają  już 1 marca 2017 o godzinie 12.00

na stronie http://www.polmaratongrodzisk.pl

Regulamin mistrzostw i wszystkie aktualności na:

https://www.facebook.com/Mistrzostwa-Polski-Weterynarii-w-P%C3%B3%C5%82maratonie-389259244772026/

Proszę pamiętać o zaznaczeniu dodatkowej kategorii: weterynarze

 

1 2 3 7
Vet Forum

vetforum

Biesiada strzelecka

biesiada1

Zamów paszporty

paszport

LAUS MEDICO VETERINARIO

veterinario

Łódzka Izba Lekarsko - Weterynaryjna
ul. Wólczańska 35, lok. 2, 90-607 Łódź, tel.: 42 636 75 95, e-mail: izbalodz@izbalodz.pl
Copyright by izbalodz.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.