nivo slider image nivo slider image
menu
Ustawiczne Kształcenie

kształcenie

Archiwa

Aktualności

20 lutego, 2017

**********

Najbliższe posiedzenie Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się dnia 2 marca 2017r.

Wszelkie dokumenty prosimy składać najpóźniej do dnia 27 lutego.

**********

20 stycznia, 2017

*****************

Apel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016r.

związany ze zbieraniem podpisów pod obywatelskim projektem Ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności.

Apel o poparcie projektu obywatelskiego Ustawy o PIWiZ-1

*****************

4 stycznia, 2017

W związku z nieprawidłowościami w wystawianiu paszportów dla zwierząt towarzyszących oraz sposobie wprowadzania ich do systemu informatycznego Wetsystems informujemy, że :

„zgodnie z pkt 8 cz. II Postanowienia szczegółowe Dobrej praktyki wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących przez uprawnionych lekarzy weterynarii biuro danej okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej dokonuje korekty wpisu po uprzednim uprawdopodobnieniu przez lekarza wet. popełnienia pomyłki. Jako „uprawdopodobnienie” należy traktować przesłanie przez lekarza wnioskującego o dokonanie korekty skanu lub zdjęcia strony paszportu, na której znajdują się korygowane informacje. Wprowadzona korekta musi być zgodna z oryginałem paszportu. Informacja ta dotyczy zmian, które nie mają charakteru korekty „literówki”, ale w sposób znaczący zmieniają treść dokumentu, np. zmiana nazwiska, rasy, numeru mikroczipu, daty implantacji, itp.”

„Kolejne nieprawidłowości dotyczą nieterminowego wpisywania do systemu informatycznego wystawionych paszportów przez lekarzy upoważnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących, co oznacza nie stosowanie się do pkt 19 Dobrej praktyki wystawiania paszportów przez uprawnionych lekarzy weterynarii, w brzmieniu: „Obowiązkiem uprawnionego lekarza weterynarii, który wydał paszport jest umieszczenie w programie WetSystems informacji w terminie 3 dni od dnia wystawienia dokumentu.” W związku z powyższym zostanie w WetSystems wprowadzona modyfikacja, która uniemożliwi po upływnie 3 dni od daty wystawienia paszportu jego wpisanie do systemu przez wystawiającego paszport lekarza weterynarii. Wpisywanie danych po tym terminie będzie możliwe jedynie przez pracowników biura okręgowej izby godnie z zasadami obowiązującymi przy wprowadzaniu przez nich korekt do wpisanych paszportów.

„konieczność przestrzegania zapisu §5 uchwały nr 55/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września 2015r. w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych, zamówienie kolejnej partii druków paszportów ( przy czym, zgodnie z § 4 tejże uchwały, jednorazowo nie więcej niż 25 sztuk) możliwe jest w chwili wykorzystania wcześniejszych druków, przy uwzględnieniu pozostania max. 5 sztuk paszportów na stanie lekarza posiadającego upoważnienie do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących”

Jednocześnie informujemy, że po otrzymaniu wykładni z Głównego Inspektoratu Weterynarii został zmieniony w systemie z 3 miesięcy na 12 tygodni wiek psa, przy którym można dokonać wpisu szczepienia przeciw wściekliźnie.

 

2 sierpnia, 2016

Szanowni Państwo

W celu otrzymywania od Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wszelkich

informacji i aktualności, bardzo prosimy o przesłanie na adres:

justyna.zyla@izbalodz.pl swojego aktualnego adresu e-mail.

8 czerwca, 2016

=======================

Poniżej przedstawiamy Państwu:

Poselski projekt Ustawy o Inspekcji Żywności

********************************

15 lutego, 2017

„Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna zaprasza do rejestracji i udziału w III Mistrzostwach Polski Lekarzy Weterynarii w Squasha. Turniej odbędzie się 1 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu. Dodatkowe informacje, oraz regulamin dostępne w załącznikach lub na stronie wetsquash.pl.”

REGULAMIN III MPLWS

III_MPLWS_info

1 lutego, 2017

Nabór na studia specjalizacyjne w dziedzinie „Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych”.

 

NABÓR NA STUDIA

 

9 stycznia, 2017
                 ***

    II Sympozjum Naukowe ZDROWE ZWIERZĘTA - ZDROWA ŻYWNOŚĆ,
     odbędzie się w dniach 9-10 marca 2017 roku w Poznaniu.

ogloszenie

***

5 stycznia, 2017
WAŻNY KOMUNIKAT DLA LEKARZY POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA DO WYDAWANIA PASZPORTÓW !!!!!
Łódzka Izba Lekarsko- Weterynaryjna zawiadamia, że do dnia 15 stycznia 2017 roku będzie możliwość wpisywania  paszportów wystawionych ale nie wpisanych w system, w terminie trzech dni od daty ich wystawienia.
Po tym terminie w Wetsystems będzie można wpisywać wyłącznie paszporty z datą nie późniejszą niż trzy dni od ich wystawienia.
Nie wprowadzenie paszportów na czas (zgodnie z Uchwałą KILW55/2015/VI z dnia 29 września 2015 roku), będzie skutkowało odebraniem uprawnień do ich wystawiania.
 

10 listopada, 2016

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Organów Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Łodzi  prosimy o jednoznaczną deklarację wyboru rejonu wyborczego:

 • w przypadku wykonywania zawodu na terenie dwóch lub więcej powiatów
 • wykonywania zawodu poza miejscem zamieszkania

! wybor-okregu-wyborczego !

Regulamin wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów – nadany mocą uchwały Nr 88/2016/VI Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016 r.

    regulamin-wyborow

Ustawę o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

ustawa-o-zawodzie

Listę rejonów wyborczych województwa łódzkiego

Listy wyborcze

belchatow

brzeziny

kutno

lask

leczyca

lowicz

lodz-wschod

lodz

opoczno

pabianice

pajeczno

piotrkow-trybunalski

poddebice

radomsko

rawa-mazowiecka

sieradz

skierniewice

tomaszow-mazowiecki

wielun

wieruszow

wiw-piw-lodz

zdunska-wola

zgierz

rejony-wyborcze-2017

Oświadczenia dla lekarzy weterynarii:

     a) o adresie zamieszkania

oswiadczenie-o-adresie-zamieszkania

b)  o zatrudnieniu (oświadczenie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje dokonaniem zmiany w ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt!!!)

oswiadczenie-o-zatrudnieniu

Jednocześnie przypominamy, że lekarz weterynarii powinien być członkiem izby, na terenie której wykonuje zawód i tam być umieszczony na listach wyborczych jako członek izby. Wyboru izby dokonuje tylko lekarz wykonujący zawód na obszarze więcej niż jednej izby. Wnioski o przeniesienie do innej izby okręgowej w kraju i za granicą znajdują się w zakładce: Lekarze weterynarii/ Wzory dokumentów dla lekarzy weterynarii.

 

 

Zgoda na posiadanie i stosowanie substancji psychotropowych lub środków odurzających

10 listopada, 2016

„Zawiadamiamy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zgody (zarówno terminowe, jak i bezterminowe) na posiadanie i stosowanie w celach medycznych substancji psychotropowych lub środków odurzających – tracą ważność z dniem 1 stycznia 2017 roku. Zmiany przepisów oznaczają, iż obecnie zgoda Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wydawana jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.

Nowelizacja została wprowadzona ustawą z dnia 24.04.2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2015 r., Nr 875, poz. 1830). Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy nowelizującej: „Zgody wydane na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, stają się odpowiednio zgodami, o których mowa w art. 42 ust. 1 albo 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i zachowują ważność do czasu upływu wskazanych w nich terminów ważności, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2017 r.”

Mając na uwadze powyższe, wszyscy lekarze weterynarii posiadający i stosujący w celach medycznych substancje psychotropowe lub środki odurzające, powinni złożyć pilnie nowe wnioski o wydanie odpowiedniej zgody.”

 

W związku z powyższym kierownicy zakładów leczniczych posiadający Decyzje wydane przed dniem 1 lipca 2015r.  powinni  ubiegać się o nowe zezwolenia zgodnie z cytowanym wyżej zapisem prawa.

Do pobrania: Nowy wniosek zgody na posiadanie i stosowanie substancji psychotropowych

9 listopada, 2016

======================

! ! ! UWAGA ! ! !

 

Zawiadamiamy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zgody (zarówno terminowe, jak i bezterminowe) na posiadanie i stosowanie w celach medycznych substancji psychotropowych lub środków odurzających – tracą ważność z dniem 1 stycznia 2017 roku. Zmiany przepisów oznaczają, iż obecnie zgoda Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wydawana jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.
Nowelizacja została wprowadzona ustawą z dnia 24.04.2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2015 r., Nr 875, poz. 1830). Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy nowelizującej: „Zgody wydane na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, stają się odpowiednio zgodami, o których mowa w art. 42 ust. 1 albo 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i zachowują ważność do czasu upływu wskazanych w nich terminów ważności, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2017 r.”
Mając na uwadze powyższe, wszyscy lekarze weterynarii posiadający i stosujący w celach medycznych substancje psychotropowe lub środki odurzające, powinni złożyć pilnie nowe wnioski o wydanie odpowiedniej zgody.

W związku z powyższym kierownicy zakładów leczniczych posiadający Decyzje wydane przed dniem 1 lipca 2015r.  powinni  ubiegać się o nowe zezwolenia zgodnie z cytowanym wyżej zapisem prawa.

PONIŻEJ WNIOSEK DO POBRANIA

nowy-wniosek-zgody-na-posiadanie-i-stosowanie-substancji-psychotropowych

 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny  w Łodzi

ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź

(wejście od ul. Przędzalnianej)

=====================

1 2 3 6
Vet Forum

vetforum

Biesiada strzelecka

biesiada1

Zamów paszporty

paszport

LAUS MEDICO VETERINARIO

veterinario

Łódzka Izba Lekarsko - Weterynaryjna
ul. Wólczańska 35, lok. 2, 90-607 Łódź, tel.: 42 636 75 95, e-mail: izbalodz@izbalodz.pl
Copyright by izbalodz.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.