* * *

KOMUNIKAT NR 7 POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zrealizował podjętych na spotkaniu w dniu 5 sierpnia 2015 r. zobowiązań dotyczących przedstawienia propozycji regulacji wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w wyznaczonym przez siebie terminie.

Wobec powyższego Porozumienie Wielkopolskie na spotkaniu w dniu 20 sierpnia 2015 r. stwierdza brak woli strony rządowej do konstruktywnych rozmów ze środowiskiem weterynaryjnym na temat konkretnych rozwiązań dotyczących likwidacji skutków wieloletnich zaniedbań w wynagradzaniu pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Mimo uznania przez Pana Ministra zasadności naszych roszczeń, w projekcie nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia aktualnie procedowanym w Sejmie strona rządowa po raz kolejny nakłada na Inspekcję Weterynaryjną nowe zadania, nie planując żadnych dodatkowych środków na wynagrodzenia.

Mając powyższe na uwadze sygnatariusze Porozumienia podjęli decyzję o zaostrzeniu protestu od dnia 31 sierpnia 2015 r.

Apelujemy więc do wszystkich pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz lekarzy wyznaczonych o rygorystyczne egzekwowanie czynności urzędowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Porozumienie Wielkopolskie jednoznacznie stwierdza, że niemożliwe do akceptacji będą ewentualne propozycje podwyżek płac pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, które zostałyby przeprowadzone kosztem obniżenia dochodów lub utraty miejsc pracy lekarzy wyznaczonych.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 5 września 2015 planujemy spotkanie w Warszawie powiatowych lekarzy weterynarii, granicznych lekarzy weterynarii i urzędowych lekarzy weterynarii z całej Polski celem ustalenia dalszych działań mających na celu zaostrzenie form protestu.

 

Podpisy:

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski

Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki

Przewodniczący SK NSZZ „Solidarność” Pracowników Wet. dr Lech Rybarczyk

* * *