***

Link do wywiadu z Prezesem Jackiem Łukaszewiczem dotyczący trwających w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prac nad stworzeniem nowej superinspekcji bezpieczeństwa żywności.

http://www.polskieradio.pl/42/5107/Artykul/1618463,Bezpieczenstwa-zywnosci-powstanie-superinspekcja

***