Uchwała dotycząca zebrań w rejonach wyborczych

W dniu 20 maja 2021r. Rada Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podjęła Uchwałę w sprawie utworzenia rejonów wyborczych do przeprowadzenia wyborów delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Łodzi , ustalenia liczby delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii , powołania składu okręgowej komisji wyborczej oraz członków komisji skrutacyjnej.

 

Uchwała Nr 878 -zebrania w rejonach wyborczych