Posiedzenie Rady ŁILW 28 marca 2024r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że najbliższe Posiedzenie Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się w dniu

28 marca 2024.

Wszelkie dokumenty prosimy składać najpóźniej do dnia 25 marca 2024.