Posiedzenie Rady ŁILW 8 luty 2024r.

Uprzejmie informujemy, że najbliższe Posiedzenie Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się

8 lutego 2024r.

Wszelkie dokumenty prosimy składać najpóźniej do dnia 5 lutego 2024r.