Uroczyste wręczenie Prawa Wykonywania Zawodu 31.01.2024r.

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 31.01.2024r. w siedzibie Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbyło się uroczyste wręczenie Prawa Wykonywania Zawodu w obecności części Prezydium ŁILW-
Prezesa lek.wet. Tadeusza Domareckiego, Wiceprezesa lek.wet. Piotra Cymerskiego, Wiceprezesa lek.wet. Pawła Śpiewaka, Sekretarza lek.wet. Konrada Derenia.
Zaświadczenia oraz znaczki samorządu lekarsko- weterynaryjnego otrzymało 9 absolwentów.