Zmiana wysokości miesięcznej składki od stycznia 2022r.- 50zł

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Uchwałą Nr  8/XII/2021 XII Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 7 listopada 2021r.

w sprawie określenia wysokości  miesięcznej  składki członkowskiej w Łódzkiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej

na podstawie art. 27 pkt 2 w związku z art. 10 ust 1 pkt 8 ustawy  z 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r.  poz.1140)   uchwala się co następuje:

  1. Ustala się, że wysokości miesięcznej składki członkowskiej w Łódzkiej Izbie Lekarsko- Weterynaryjnej dla każdego członka Izby wynosi od dnia 1 stycznia 2022 roku 50 złotych, z zastrzeżeniem § 2 i § 3 .
  2. Wpłata składki członkowskiej za dany miesiąc winna nastąpić do ostatniego dnia tego miesiąca.