* * *

POPARCIE DLA POROZUMIENIA WIELKOPOLSKIEGO

Porozumienie Wielkopolskie informuję, od kogo otrzymało poparcie. Szczegóły w załączniku

informacja 2 PW

* * *