Dokumenty dot. rejestracji zakładu

  W celu zarejestrowania zakładu leczniczego dla zwierząt należy złożyć komplet dokumentów:

wniosek  o wpis ZLZ podmiotu prowadzącego, oświadczenie do wniosku potwierdzające prawdziwość zawartych informacji oraz znajomość przepisów prawa związanych z rejestracją ZLZ, regulamin zakładu oraz odpowiednie oświadczenie kierownika ZLZ.

Na mocy art. 16 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt /Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95 ze zm./  podstawą rejestracji ZLZ w okręgowej izbie jest wpis Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS.

Rejestracja zakładu leczniczego dla zwierząt podlega opłacie w wysokości :

300 zł – rejestracja gabinetu, przychodni,

600 zł – rejestracja lecznicy, kliniki, laboratorium zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.08.2004 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

Na mocy art.16 pkt 5. ustawy  z dnia 18 grudnia 2003r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2004 r.)  Za wpis do ewidencji oraz zmianę tego wpisu okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna pobiera opłatę, która stanowi jej przychód. Opłata za zmianę wpisu wynosi 50 % opłaty za wpis.

Na podstawie art. 16 ust. 5 o zakładach leczniczych dla zwierząt zmiana wpisu do ewidencji podlega opłacie w wysokości połowy wartości wpisu