Rada

Prezes

lek. wet. Tadeusz Domarecki

Wiceprezes

 lek.wet. Piotr Cymerski

Wiceprezes

 lek.wet. Paweł Śpiewak

Sekretarz

 lek.wet.Konrad Dereń

Skarbnik

lek.wet. Włodzimierz Jurkowski

Członek Prezydium

lek.wet. Miłosz Kwieciński

Członkowie:

lek.wet.Cecotka Andrzej

lek.wet.Cymerski Piotr

lek.wet. Dereń Konrad

lek.wet.Golan Henryk

lek.wet. Kacprzyk Mirosław

lek.wet. Krzemionka Grzegorz

lek.wet.Kwieciński Miłosz

lek.wet.Jurkowski Włodzimierz

lek.wet.Matras Krzysztof

lek.wet. Mucha-Wojciechowska Urszula

lek.wet.Sadowski Dariusz

lek.wet. Sawicka-Grochowalska Wiesława

lek.wet. Śpiewak Paweł

lek.wet. Zając Krzysztof