Przepisy związane z rejestracją zakładu, informacje

Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt wraz z późniejszymi zmianami.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wraz z późniejszymi zmianami. Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 wraz z późniejszymi zmianami: Dz.U. 2008 nr 141 poz. 888.

Rozporządzenie – wysokość opłaty za wpis do ewidencji

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt. Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1996

Rozporządzenie – prowadzenie ewidencji zakładów leczniczych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt oraz otrzymywania z niej wypisu. Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1995

Rozporządzenie – wymagania dla laboratoriów diagnostycznych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych. Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1994

Rozporządzenie – wymagania dla klinik weterynaryjnych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych.  Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1993

Rozporządzenie – wymagania dla lecznic weterynaryjnych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych. Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1992

Rozporządzenie- wymagania dla przychodni weterynaryjnych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych.Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1991

Rozporządzenie – zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych.Dz.U. 2005 nr 174 poz. 1453

Rozporządzenie – wymagania dla gabinetów weterynaryjnych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych.  Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1990

Rozporządzenie – wystawianie recept przez lekarzy weterynarii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt. Dz.U. 2003 nr 97 poz. 891

Rozporządzenie – ewidencja leczenia zwierząt i dokumentacja lekarsko-weterynaryjna

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej. Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1022

Uchwała KRL-W – prowadzenie ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

Uchwała Nr 96/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17 grudnia  2004 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

Uchwała KRL-W – oznaczanie zakładów leczniczych dla zwierząt

Uchwała Nr 5/2005/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 80/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie oznaczenia zakładów leczniczych dla zwierząt.

Uchwała KRL-W – oznaczanie zakładów leczniczych dla zwierząt

Uchwała Nr 80/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11  maja  2004 r. w sprawie oznaczania zakładów leczniczych dla zwierząt.

Uchwała Nr 116 w spr. szczególnych zasad podawania do publicznej wiadomości inf. o zakresie i rodzajach świadczonych usług weter., godz. otwarcia i adresie ZLZ