Składka członkowska

Składka członkowska wynosi 50 zł miesięcznie.

Wpłat można dokonać w biurze Izby bądź przelewem na konto:

Santander Bank Polska 75 1500 1546 1215 4003 8620 0000