Uchwały ŁILW VII Kadencji

Rada z dnia 21 października 2021r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

941/VII/2021 A.Dynak

948/VII/2021 M.Nordlow

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

944/VII/2021 G.Sendor

945/VII/2021 M.Maciejewska

946/VII/2021 T.Mordarski

947/VII/2021 W.Wierzbowska

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

942/VII/2021 S.Manias

943/VII/2021K.Bieluszko

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

927/VII/2021 Załoga Czworonoga

928/VII/2021 K.Ogrodnik

938/VII/2021P.Wojciechowski

940/VII/2021 M.Hatamnejad

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

929/VII/2021 M.Trzaskacz

230/VII/2021 AgriVet

931/VII/2021 Lecznica H.Golan

932/VII/2021 J.Buchalski

333/VII/2021 M.Mamiński

934/VII/2021 J.Piotrowska

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

926/VII/2021P.Wojciechowski

939/VII/2021 M.Hatamnejad

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

935/VII/2021 A.Roszkowska-Woldan

936/VII/2021 R.Urbaniak

937/VII/2021 A.Kulesza

Rada z dnia 9 września 2021r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

904/VII/2021 J.Salomon

905/VII/2021 S.Golenia

906/VII/2021 W.Czyż

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

910/VII/2021 A.Długokęcka

911/VII/2021 J.Szamrowicz

912/VII/2021 M.Górnicka

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

907/VII/2021 P.Lauzer

908/VII/2021 B.Granosik

909/VII/2021B.Sołdon

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

916/VII/2021A.Barczak

917/VII/2021 H.Sierszeń, Ł.Kozłowski, P.Lebioda

919/VII/2021 D.Domańska

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

920/VII/2021 Zduny Animal

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

913/VII/2021 B.Rzeźnik

914/VII/2021  M.Bartkowiak

915/VII/2021 F.Budzyński

925/VII/2021 Zduny Sp. z o.o.

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

918/VII/2021 N.Brzezińska

921/VII/2021 M.Soból-Damas

923/VII/2021 M.Jaros

Uchwały w sprawie uzupełnienia wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

922/VII/2021 A.Maksymowicz

Rada z dnia 15 lipca 2021r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

880/VII/2021 J.Chomiuk

881/VII/2021 M.Hussar

882/VII/2021 W.Sulińska

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

886/VIII/2021 W.Michalak

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

883/VII/2021 J.alcerzak

884/VII/2021 O.Samborski

885/VII/2021 M.Biskupski

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

889/VII/2021 Edina R.Rawicki

899/VII/2021 B.Sołdon

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

890/VII/2021 G.Krzemionka

891/VII/2021 R.Owczarek

893/VII/2021 J.Kunikowski

894/VII/2021 Centrum dr Seidla

900/VII/2021 N.Mentlak-Tomczyk

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

887/VII/2021 W.Sawicka-Grochowalska

888/VII/2021 J.Głgowski

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

892/VII/2021 A.Oganiaczyk

895/VII/2021 P.Rybiński

896/VII/2021 K.Oktabiańczuk

897/VII/2021 J.Balcerzak

898/VII/2021 J.Łukasik

901/VII/2021 A.Krempowicz

 

Rada z dnia 20 maja 2021r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

839/VII/2021 K.Rychtelska

840/VII/2021 A.Golas

841/VII/2021 D.Piórkowski

842/VII/2021 M.Gryszpanowicz

843/VII/2021 K.Kowalczyk

844/VII/2021 Z.Chojnacka

845/VII/2021 M.Kamiński

861/VII/2021 M.Malec

862/VII/2021 K.Ziomek

Uchwały w sprawie skreślenia prawa wykonywania zawodu

847/VII/2021 B.Motyl

863/VII/2021 M.Jaranowski

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

846/VII/2021 N.Brzezińska

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

849/VII/2021 A.Grudzień-Stasiak

850/VII/2021 M.Trzaskacz

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

851/VII/2021 Z.Banach

852/VII/2021 K.Mijalska

853/VII/2021 A.M.Klimczak

857/VII/2021 J.Michalska

859/VII/2021 M.Rojewska-Pokrop

864/VII/2021 T.Sobieraj

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

848/VII/2021 B.Motyl

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

854/VII/2021 M.Pietrzak

855/VII/2021 N.Macuga

858/VII/2021 M.Ozimek

860/VII/2021 M.Rajs

865/VII/2021 K.Kowalczyk

866/VII/2021 K.Bielińska

867/VII/2021 P.Kowalczyk

868/VII/2021 K.Szkatulska

869/VII/2021  P.Kozioł

870/VII/2021 A.Nowak

871/VII/2021 K.Ziomek

872/VII/2021 K.Michalak

873/VII/2021 M.Musielak

874/VII/2021 M.Gralak

875/VII/2021 K.Kubiak

876/VII/2021 M.Dolewka

877/VII/2021 K.Kubiak

878/VII/2021 M.Sańko

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

856/VII/2021 A.Nawrocka

 

Rada z dnia 8 kwietnia 2021r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

794/VII/2021 Z.Żemło

795/VII/2021 W.Biesiadecki

796/VII/2021 R.Jasiak

802/VII/2021 M.Święcicka

825/VII/2021 A.Bieniak

827/VII/2021 J.Strawiak

830/VII/2021 A.Przybylska

Uchwały w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

798/VII/2021 M.Kaczmarek-Widerkiewicz

798/VII/2021 D.Gromada

Uchwały w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu

828/VII/2021 P.Binder

829/VII/2021 M.Sokołowska

Uchwały w sprawie przywrócenia prawa wykonywania zawodu

797/VII/2021 A.Nowakowska

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

799/VII/2021 D.Sierociuk

800/VII/2021 W.Adamska

801/VII/2021 K.Rybarczyk

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

807/VII/2021 K.Rybarczyk

808/VII/2021 J.Filocha

810/VII/2021 M.Czaja

811/VII/2021 Ł.Koza,S.D.Zalewscy,B.Rzeźnik

812/VII/2021 G.Pokora

813/VII/2021 M.Mazurek

814/VII/2021 M.Szajer

824/VII/2021 M.Króżel

838/VII/2021 T.Gradziński

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

815/VII/2021 A.Kumanowska

816/VII/2021 AgriVet

817/VII/2021 P.Pardyka

818/VII/2021 P.Karwalski

819/VII/2021 J.Rabiega

820/VII/2021 W.Olesiński

823/VII/2021 W.Folwarniak

826/VII/2021 J.Sitkiewicz

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

803/VII/2021 J.Filocha

804/VII/2021 S.Szaga

805/VII/2021 J.Balcerak

806/VII/2021 Ł.Koza

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

809/VII/2021 M.Mazurek

821/VII/2021 K.Rybarczyk

822/VII/2021 A.Kowalska

834/VII/2021 B.Kacprzyk

 

Rada z dnia 25 luty 2021r.

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

783/VII/2021 M.Szulc

784/VII/2021 K.Jaworska-Kmetyk

785/VII/2021 M.Mazurek

786/VII/2021 T.Grycner

787/VII/2021 M.Domalewska

 

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

759/VII/2021 M.Zajda

776/VII/2021 M.Domalewska

778/VII/2021 M.Szczotka

779/VII/2021 M.Grzejdziak

792/VII/2021 Z.Kruk

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

764/VII/2021 M.Stelmaszczyk

765/VII/2021 Medor

766/VII/2021 H.Jasiński

767/VII/2021 K.Kalisz, A.Gierulski

768/VII/2021 Ł.Rawicki

769/VII/2021 M.Kejna

770/VII/2021 J.Gołgowski

771/VII/2021 M.Stefaniak

772/VII/2021 A.Majchrzak

774/VII/2021 R.Rawicki

775/VII/2021 D.Jagielska

782/VII/2021 P.Rybiński

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

761/VII/2021 D.Gromada

762/VII/2021 Z.Kruk

777/VII/2021 M.Kasiura

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

763/VII/2021 A.Orzeł

773/VII/2021 E.Wojciechowska

780/VII/2021 A.Majchrzak

781/VII/2021 M.Zajda

Rada z dnia 17 grudnia 2020r.

Uchwały w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

755/VII/2020 M.Czeszczyszyn

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

742/VII/2020 D.Zalewski

743/VII/2020 S.Zalewski

744/VII/2020 Ł.Koza

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

745/VII/2020 G.Kamola

746/VII/2020 P.Zemszał

747/VII/2020 Centrum Weterynaryjne Gdańska

748/VII/2020 A.Wójcik

752/VII/2020 M.Jóźwik

753/VII/2020 P.Gwoździk

754/VII/2020 Schronisko Marmurowa

757/VII/2020 B.Doruchowska-Walis

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

741/VII/2020 K.Oswald

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

749/VII/2020 M.Teranowicz

750/VII/2020 A.Wójcik

Uchwały w sprawie skreślenia z  rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

751/VII/2020 A.Kotarba

 

Rada z dnia 12 listopada 2020r.

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

734/VII/2020 P.Olczyk

735/VII/2020 A.Sosnowska

736/VII/2020 J.Kowalczyk

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

722/VII/2020 T.Rybicka

729/VII/2020 T.Rybicki

739/VII/2020 E.Wojciechowska

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

723/VII/2020 A.Hajdamowicz

724/VII/2020 Schronisko Bełchatów

725/VII/2020 M. Łuczak

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

718/VII/2020 P.Olczyk

719/VII/2020 Z.Wojtania

720/VII/2020 W.Czubak

721/VII/2020 T.T.Rybiccy

730/VII/2020 A.Wełna

737/VII/2020 Ł.Kowalczyk

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

726/VII/2020 S.Szymczak-Sierant

727/VII/2020 A.Rudzińska-Stempień

728/VII/2020 M.Folusiak-Cieślewicz

731/VII/2020 T.Rybicka

Rada z dnia 24 września  2020r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

713/VII/2020 Z.Bieńkowska

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

694/VII/2020 A.Reszke

695/VII/2020 J.Michalak-Łukasik

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

696/VII/2020 A.Hucał

697/VII/2020 M.Wróbel

698/VII/2020 J.Berczyńska

699/VII/2020 A.Paprocha

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

715/VII/2020 A.Rudzińska-Stempień

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

704/VII/2020 A.Bzorski

705/VII/2020 K.Rzepecka

706/VII/2020 K.Borowska-Osmolak

712/VII/2020 J.Srebrzyńska

716/VII/2020 T.Stempień

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

700/VII/2020 M.Chabrowski, A.Dobrowolski

701/VII/2020 M.Wróbel

702/VII/2020 M.Michalski

703/VII/2020 A.Zabost

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

708/VII/2020 M.Bzorska

709/VII/2020 A.Bzorski

710/VII/2020 P.Dynowski

711/VII/2020 J.Bojanowska

Rada z dnia 2 lipca 2020r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

671/VII/2020 K.Gudajczyk

672/VII/2020 A.Ogrodowczyk

673/VII/2020 E.Krupa

674/VII/2020 J.Magda

675/VII/2020 E.Miszczak

676/VII/2020 M.Dabioch

677/VII/2020 J.Cieślak

678/VII/2020 K. Kosiorek

692/VII/2020 M.Sawicki

Uchwały w sprawie przywrócenia prawa wykonywania zawodu

679/VII/2020 M.Ulanowska

693/VII/2020 T.Gradziński

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

680/VII/2020 K.Grochowska

681/VII/2020 K.Bielińska

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

684/VII/2020 A.Bzorski       

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

685/VII/2020 K.Grochowska

686/VII/2020 K.Bielińska

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

682/VII/2020 A.Binder

683/VII/2020 M.Bzorska

691/VII/2020 K.Żegota

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

687/VII/2020 M.Krydzińska

688/VII/2020 K.Gołębiowska

689/VII/2020 K.Grochowska

 

Rada z dnia 22 maja 2020r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

643/VII/2020 A. Grzelecka

644/VII/2020 J. Jakubowska

645/VII/2020 E. Nowak

646/VII/2020 A. Has

647/VII/2020 M. Dolewka

648/VII/2020 J. Cabaj

649/VII/2020 W.Wierzbowska

650/VII/2020 K. Krysiak

670/VII/2020 A. Jędrachowicz

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

651/VII/2020 A. Matysiak-Wróbel

Uchwały w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu

655/VII/2020 M.Nawrocka-Święcka

656/VII/2020 S.Święcki

654/VII/2020 T. Gradziński

Uchwały w sprawie przywrócenia prawa wykonywania zawodu

653/VII/2020 A.Matuszewska

Uchwała w sprawie zrzeczenia się PWZ

652/VII/2020 J. Pasikowski

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

657/VII/2020 R.Nowak        

658/VII/2020 Ł. Turniak

659/VII/2020 A.P. Boguccy, A.M.Kwiatkowscy

660/VII/2020 Zarząd Zieleni Miejskiej

661/VII/2020 AgriVet Sp. z o.o.

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

662/VII/2020 K. Gaj

663/VII/2020 M. Sauter

664/VII/2020  A.P. Boguccy, A.M. Kwiatkowscy

665/VII/2020 J. Trzopek

666/VII/2020 Schronisko Łódź

669/VII/2020 K. Oktabiańczuk

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

667/VII/2020 J. Trzopek

668/VII/2020 Ł. Turniak

Rada z dnia 9 kwietnia 2020r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

626/VII/2020 N.Miksa

627/VII/2020 M.Brzęczkowska

628/VII/2020 M.Głowacka

629/VII/2020 M.Michalska

630/VII/2020 K.Gołębiowska

635/VII/2020 A.Krempowicz

636/VII/2020 A.Zabłudowska

637/VII/2020 M.Bill-Bielecka

641/VII/2020 M. Pasikowska

642/VII/2020 M. Nieznajska

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

633/VII/2020 A.Binder

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

631/VII/2020 P.Śmigalski

632/VII/2020 M.Gołąb-Stochmiał

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

618/VII/2020 M.Gołąb-Stochmiał

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

617/VII/2020 P.M. Święciccy

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

619/VII/2020 P.Zadumiński

620/VII/2020 A.Bajer

621/VII/2020 D.Derkowska

622/VII/2020 A.Drzewiecka

623/VII/2020 D.Parys

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

624/VII/2020 M.Gołąb-Stochmiał

625/VII/2020 M.Mróz-Gdula

Pozostałe Uchwały

634/VII/2020 organizacja i funkcjonowanie Prezydium

638/VII/2020 Odwołanie Zjazdu

639/VII/2020 Ustalenie zastępstwa za Prezesa ŁILW

640/VII/2020 Przyznanie wynagrodzenia Wiceprezesowi

Rada z dnia 27 lutego 2020r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

585/VII/2020 Dorota Aldemir

586/VII/2020 Magda Sylburska

607/VII/2020 Dominik Burzyński

609/VII/2020 Marzena Frydzińska

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

587/VII/2020 Aneta Kosiacka-Woch

589/VII/2020 Marek Dobrowolski

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

590/VII/2020 Magdalena Tyc

608/VII/2020 Błażej Duda

Uchwały w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu

610/VII/2020 Agnieszka Mateuszewska

Uchwała w sprawie zrzeczenia się PWZ

588/VII/2020 Anna Stasiak

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

594/VII/2020 Fundacja Przytul Kota Kocimiętka

595/VII/2020 Anna Chabior

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

591/VII/2020 Michał Gordon

592/VII/2020 Piotr Ilnicki

593/VII/2020 Agata Nawrocka

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

596/VII/2020 Joanna Bałutowska

598/VII/2020 Andrzej Majewicz

599/VII/2020 Paweł Nawrocki

600/VII/2020 Rafał Błaszczyk

601/VII/2020Katarzyna Gruszczyńska

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

597/VII/2020 Agata Nawrocka

602/VII/2020 Joanna Janiszewska

603/VII/2020 Tomasz Olczyk

604/VII/2020 Patrycja Pach

605/VII/2020 Anna Chabior

Rada z dnia 23 stycznia 2020r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

579/VII/2020 Łukasz Matz

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

573/VII/2020 B.Kacprzyk

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

572/VII/2020 M.Kacprzyk

581/VII/2020 M.Dobrowolski

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

574/VII/2020 M.Kacprzyk

575/VII/2020 A.Kumanowska

576/VII/2020 M.Zych, A.Woźniak

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

577/VII/2020 A.Maksymowicz

578/VII/2020 A.Świątek

Rada z dnia 12 grudnia 2019r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

553/VII/2019 Paulina Motyl

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

565/VII/2019 Barbara Janiszewska

Uchwały w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu

566/VII/2019 Dorota Krzywicka

567/VII/2019 Ewa Straszewska

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

556/VII/2019 Magdalena Strzelczyk, Magdalena Girucka-Rubersz

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

554/VII/2019 Magdalena Strzelczyk

555/VII/2019 Magdalena Girucka-Rubersz

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

557/VII/2019 Łukasz Dąbczyński

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

558/VII/2019 Ł.Oganiaczyk

559/VII/2019 O.Bystrzycka

560/VII/2019 G.Kamola

561/VII/2019 M.Bus

562/VII/2019 M.Strzelczyk

563/VII/2019 M.Girucka-Rubersz

564/VII/2019 J.Wagner

Rada z dnia 24 października 2019r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

542/VII/2019 Aleksandra Wlazło

543/VII/2019 Katarzyna Oktabiańczuk

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

546/VII/2019 Milena Szaraniec

547/VII/2019 Krzysztof Rajter

548/VII/2019 Magdalena Wróbel

549/VII/2019 Grzegorz Borówka

550/VII/2019 Katarzyna Szymaniak

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

544/VII/2019  Łukasz Oganiaczyk

545/VII/2019 Agnieszka Szybiak

Uchwały w sprawie przywrócenia prawa wykonywania zawodu

551/VII/2019 Jan Lewandowski

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

536/VII/2019 Malwina Bus

537/VII/2019 Łukasz Oganiaczyk, Grzegorz Kamola

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

535/VII/2019 Piotr Pardyka

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

538/VII/2019 Edmund Kobacki

539/VII/2019 Małgorzata Jóźwik

540/VII/2019 Magdalena Jagiełło-Harke

541/VII/2019 Wioletta Folwarniak

Rada z dnia 5 września 2019r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

517/VII/2019 Ernest Mróz

518/VII/2019 Aleksandra Szymańska

519/VII/2019 Michał Młynarski

528/VII/2019 Paulina Teresiak

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

523/VII/2019 Katarzyna Łubkowska

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

524/VII/2019 Dagmara Gurdziel

Uchwały w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

520/VII/2019 Filip Ciepłoch

521/VII/2019 Sylwia Lewandowska

522/VII/2019 Jan Lewandowski

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

508/VII/2019 Joanna Michalska

509/VII/2019 Joanna Janiszewska

510/VII/2019 Wiesława Sawicka- Grochowalska

527/VII/2019 Aurelia Rudzińska- Stempień

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

506/VII/2019 Joanna Michalska, Zenon Lemański

507/VII/2019 Jarosław Wardęszkiewicz

525/VII/2019 Aurelia Rudzińska-Stempień

526/VII/2019 Tomasz Stempień

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

511/VII/2019 Piotr Szpotański

512/VII/2019 Jacek Łukasik

513/VII/2019 Anna Hajdamowicz

516/VII/2019 Romana Adamczewska

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

514/VII/2019 Radosław Owczarek

515/VII/2019 Dorota Wołk-Karaczewska

Rada z dnia 27 czerwca 2019r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

480/VII/2019 Adam Czuprynowski

481/VII/2019 Joanna Stasiak

482/VII/2019 Barbara Janiszewska

483/VII/2019 Bartosz Rzeszowski

Uchwały w sprawie przywrócenia prawa wykonywania zawodu

484/VII/2019 Sylwia Wlaźlak-Legin

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

485/VII/2019 Izabela Dutkiewicz

486/VII/2019 Ewa Fidos-Tama

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

487/VII/2019 Dawid Jańczak

488/VII/2019 Marcin Świtalski

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

490/VII/2019 Piotr Zakaszewski

491/VII/2019 Wojciech Olesiński

492/VII/2019 Marek Zieliński

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

489/VII/2019 M.Tokarski, M.Zieliński

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

493/VII/2019 Krzysztofa Rzepecka

495/VII/2019 Elżbieta Andzrejewska

496/VII/2019 Romana Adamczewska

498/VII/2019 Anna Wojtczak

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

494/VII/2019 M.Jarosławska-Koterwa

497/VII/2019 Agnieszka Orzeł

Rada z dnia 9 maja 2019r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

463/VII/2019 Natalia Goślińska

464/VII/2019 Patrycja Karp

465/VII/2019 Marta Habaj

466/VII/2019 Michał Fiejdasz

467/VII/2019 Anna Maksymowicz

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

468/VII/2019 Michalina Skąpska

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

470/VII/2019 Dariusz Wojciechowski

471/VII/2019 Filip Budzyński

472/VII/2019 Izabela Jurczyk

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

469/VII/2019 Piotr Marchowiecki

476/VII/2019 Alicja Raczkowska

478/VII/2019 Marta Szturma

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

473/VII/2019 Jarosław Balcerak

474/VII/2019 Łukasz Dąbczyński

475/VII/2019 Maciej Kejna

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

477/VII/2019 Natalia Lara

Rada z dnia 21 marca 2019r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

444/VII/2019 Justyna Stratyńska

445/VII/2019 Małgorzata Czaja

446/VII/2019 Mateusz Bartos

447/VII/2019 Bartosz Pukacki

448/VII/2019 Natalia Wojdat

449/VII/2019 Magdalena Gralak

450/VII/2019 Marta Margiel

451/VII/2019 Anna Burzyńska

452/VII/2019 Agnieszka Nowak

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

453/VII/2019 Magdalena Rostkowska

454/VII/2019 Kamil Woźniak

455/VII/2019  Jagoda Kalinowska

456/VII/2019 Jakub Grajkowski

457/VII/2019 Michał Mikulski

Uchwały w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

458/VII/2019 Magdalena Szymańska

Uchwały w sprawie przywrócenia prawa wykonywania zawodu

461/VII/2019 Tadeusz Mirowski

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

459/VII/2019 Piotr Dynowski

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

429/VII/2019 Mieczysław Kieszkowski

430/VII/2019 Robert Nowak

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

432/VII/2019  Jacek Szulc

433/VII/2019 Bogdan Majchrowski

434/VII/2019 Paweł Boruc

435/VII/2019 Katarzyna Raczyńska

436/VII/2019 Miłosz Kwieciński

437/VII/2019  Karolina Wieraszka

438/VII/2019 Karolina Wieraszka

439/VII/2019 Ewa Vukman, Kamil Karolczuk

460/VII/2019 Aleksandra Bajer

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

431/VII/2019 Karolina Kalisiak

440/VII/2019 Marcin Świtalski

441/VII/2019 Joanna Trzopek

442/VII/2019 Dominika Kubicka

443/VII/2019 Katarzyna Kalisiak

Rada z dnia 7 lutego 2019r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

413/VII/2019  Anna Włodarczyk

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

407/VII/2019 Izabela Jurczyk

414/VII/2019 Jagoda Kalinowska

415/VII/2019 Jakub Grajkowski

418/VII/2019 Elżbieta Kurowska

419/VII/2019 Monika Pietraszewska

422/VII/2019 Dariusz Wojciechowski

423/VII/2019 Patrycja Pach

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

420/VII/2019 Dominika Stańczykowska

421/VII/2019 Kacper Rybarczyk

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

394/VII/2019 Monika Polek i Marcin Sendal

395/VII/2019 Animal Zduny P.Gasik  i wspólnicy Spółka Jawna

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

392/VII/2019 Magdalena Majchrzajk

393/VII/2019 Jarosław Kieler

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

402/VII/2019 Przychodnia Weterynaryjna Przy Fundacji Medor

403/VII/2019 Agnieszka Daleszczyk

404/VII/2019 Renata Adamska-Habryn

405/VII/2019 Tomasz Błaszczykiewicz, R.Chojnacki, A.Chojacki, J.Gawlik

406/VII/2019 D.Domańska-Chrzanowska

408/VII/2019 J.Srebrzyńska, J.Starachowski

409/VII/2019 A.Kumanowska

410/VII/2019 Paweł Szymański

411/VII/2019 W.Osiecki

417/VII/2019 A.Mokrzanowski

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

396/VII/2019 Hubert Kołodziejczak

397/VII/2019 Monika Polek

398/VII/2019 Marcin Sendal

399/VII/2019 Tomasz Błaszczykiewicz

400/VII/2019 Rafał Chojnacki

401/VII/2019 Elżbieta Kurowska

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

416/VII/2019 M.Barczyńska

427/VII/2019 M.Majchrzak

Pozostałe Uchwały

424/VII/2019 zwołanie zjazdu

425/VII/2019 ubezpieczenie OC

426/VII/2019 dofinansowanie Balu Lekarzy Weterynarii

Rada z dnia 13 grudnia 2018r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

375/VII/2018 Justyna Szczepaniak

376/VII/2018 Kamil Woźniak

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

377/VII/2018 Jakub Wojciechowski

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

378/VII/2018 Piotr Falkowski

379/VII/2018 Henryk Karasiński

387/VII/2018 Janina Heine

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

36/VII/2018 Grażyna Skowrońska

380/VII/2018 Paweł Pardyka

382/VII/2018 Radosław Owczarek

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

367/VII/2018 Tomasz Czekaj

381/VII/2018 Henryk Kopeć

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

369/VII/2018 Joanna Królak

370/VII/2018 Maciej Bartolik

371/VII/2018 Jacek Dobrzyński

372/VII/2018 Kinga Gaj

386/VII/2018 Hubert Stradomski

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

373/VII/2018 Kinga Gaj

374/VII/2018 Katarzyna Bachórz

Pozostałe Uchwały

383/VII/2018 Umorzenie zaległości lekarzy weterynarii skreślonych z rejestru

384/VII/2018 Umorzenie zaległości lekarzy weterynarii zmarłych

385/VII/2018 Umorzenie zaległości lekarzy weterynarii emerytów

388/VII/2018 Dofinansowanie

 

 

 

Rada z dnia 25 października 2018r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

359/VII/2018 Mateusz Jaros

360/VII/2018 Anna Gölich

Uchwały w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

361/VII/2018 Paulina Supera

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

362/VII/2018 Katarzyna Bachórz

363/VII/2018 Dominika Bednarska

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

345/VII/2018 Marian Jaranowski

357/VII/2018 Jarosław Kuzański, Tomasz Koziarski

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

346/VII/2018 Sebastian Sobiecki

347/VII/2018  Paweł Kołodziejczak

348/VII/2018 Michał Słomka

349/VII/2018 Wojciech Łunkiewicz

350/VII/2018 Andżelika Barczak

351/VII/2018  Longin Siemiński

352/VII/2018 Jarosław Balcerak

353/VII/2018 MagVet M.Szturma, A.Swinarska, G.Swinarska

358/VII/2018 Dawid Piekała

364/VII/2018 Grzegorz Król

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

354/VII/2018 Kinga Zielonka

355/VII/2018 Bogusław Hiller

361/VII/2018 Dominika Bednarska

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

356/VII/2018 Grzegorz Malec-Malecki

 

Rada z dnia 6 września 2018r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

325/VII/2018 Marta Minta

326/VII/2018 Monika Rajs

Uchwały w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

328/VII/2018S.Wojewoda

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

327/VII/2018 Dorota Olejniczak

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

330/VII/2018 A.Tuzikiewicz

331/VII/2018 P.Pucek

342/VII/2018 M.Szturma, A.Swinarska,G.Swinarska

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

332/VII/2018 M.Jóźwik

333/VII/2018 J.Balcerak

334/VII/2018 M.Ciapiński

336/VII/2018 P.Nawrocki

337/VII/2018 O.Bystrzycka

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

329/VII/2018 A.Tuzikiewicz, P.Dynowski

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

335/VII/2018 M.Archetka

338/VII/2018 A.Olejnik

339/VII/2018 I.Kwiatkowska

340/VII/2018 M.Wróbel

341/VII/2018 R.Szymczyk

 

Rada z dnia 5 lipca 2018r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

311/VII/2018 Edyta Omiecińska

312/VII/2018 Justyna Górska

313/VII/2018 Izabela Kieler

314/VII/2018 Aleksandra Parzybut

315/VII/2018 Filip Ciepłoch

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

316/VII/2018 Anna Mikulska

317/VII/2018 Beata Sołdon

Uchwały w sprawie przywrócenia prawa wykonywania zawodu

322/VII/2018 Piotr Pucek

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

292/VII/2018 Jacek Dobrzyński

293/VII/2018 Ryszard Stasiak

294/VII/2018 Adam Mokrzanowski

295/VII/2018 Bartłomiej Nycz, Joanna Pokora-Nycz

296/VII/2018 Tomasz Małodobry

297/VII/2018 Monika Wróbel

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

298/VII/2018 Marek Masztak

299/VII/2018 Marek Sadok

300/VII/2018 Joanna Ziółkowska-Babral

301/VII/2018 Michał Nawrocki

302/VII/2018 Wioletta Błachnio

303/VII/2018 Paweł Kołodziejczak

304/VII/2018 Wiktor Ilnicki

305/VII/2018 Elżbieta Andrzejewska

306/VII/2018 Jan Szczepanek

320/VII/2018 Magdalena Strzelczyk

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

285/VII/2018 Ryszard Stasiak, Jacek Dobrzyński

286/VII/2018 Bartłomiej Nycz

287/VII/2018 Adnrzej Stańczyk

288/VII/2018 Dionizy Walczak

289/VII/2018 Zygmunt Załęcki

290/VII/2018 Monika Wróbel, Michał Nawrocki

291/VII/2018 Filip Budzyński

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

307/VII/2018 Katarzyna Aleksandrowicz

308/VII/2018 Łukasz Mostowski

309/VII/2018 Joanna Bałutowska

310/VII/2018 Dorota Oktabiańczuk

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

318/VII/2018 Michał Nawrocki

31VII/2018 Monika Wróbel

321/VII/2018 Olga Bystrzycka

 

Rada z dnia 10 maja 2018r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

244/VII/2018 Rafał Szymczyk

245/VII/2018 Kamil Serafin

246/VII/2018 Katarzyna Lewera

247/VII/2018 Michał Jaworski

248/VII/2018 Karolina Kalisiak

249/VII/2018 Maria  Pacześ

250/VII/2018 Agata Paprocha

253/VII/2018 Aleksandra Kimicka

278/VII/2018 Anna Klimorowska

279/VII/2018 Anna Dąbrowska

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

272/VII/2018 Justyna Kowalczyk

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

251/VII/2018 Aleksander Kutzner

252/VII/2018 Aleksandra Bajorska

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

258/VII/2018 P.Chrust

259/VII/2018 P.Golanowska

260/VII/2018 P.Szymczyk, R.Szymczyk

271/VII/2018 M.Wróbel, M.Nawrocki

273/VII/2018 Justyna Kowalczyk

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

262/VII/2018 MasterVet

263/VII/2018 A.Barczak

264/VII/2018 Anna Maciejewska-Wata

265/VII/2018 A.Kajzer, A.Korzeniowski

266/VII/2018 A.Nowocin-Koniarek

267/VII/2018 G. Krzemionka

268/VII/2018 L.Siemiński

269/VII/2018 M.Skrzek

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

254/VII/2018 P.Szymczyk

255/VII/2018 G.Krzemionka

256/VII/2018 M.Sarnowski

257/VII/2018 W.Bryczek

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

261/VII/2018 Iga Kraupe

270/VII/2018 J.Kubus

274/VII/2018 E.Pacałowska

276/VII/2018 M.Nawrocki

277/VII/2018 M.Wróbel

 

Rada z dnia 24 marca 2018r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

212/VII/2018 Natalia Macuga

213/VII/2018 Mateusz Trzaskacz

214/VII/2018 Rafał Chojnacki

215/VII/2018 Tadeusz Budzyński

216/VII/2018 Małgorzata Łajkowska

217/VII/2018 Anna Stasiak

218/VII/2018 Marta Nejman

219/VII/2018 Mateusz Majtka

220/VII/2018 Klaudia Kubiak

221/VII/2018 Olga Paduszyńska

222/VII/2018 Tomasz Mordawski

239/VII/2018 Katarzyna Pawłowska

241/VII/2018 Hanna Horbacz

242/VII/2018 Beata Sołdon

243/VII/2018 Bartosz Dudek

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

223/VII/2018 Katarzyna Minior

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

224/VII/2018 Ewa Lessen- Kuchar

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

227/VII/2018 J.Kubus

228/VII/2018 S.Nieruchaj-Krupa

229/VII/2018 J.Bałutowska

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

230/VII/2018 J.Trzopek

231/VII/2018 J.Rabiega

232/VII/2018 A.Gumińska

233/VII/2018 M.Merk

234/VII/2018 J.Kieler

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

225/VII/2018 W.Pełka, J. Włodarczyk

226/VII/2018 S.Nieruchaj-Krupa, J.Wieczorek

240/VII/2018 W.Grobelny

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

235/VII/2018 M.Kujawska

237/VII/2018 J.Cichecki

238/VII/2018 K.Marciniak

 

Rada z dnia 8 lutego 2018r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

204/VII/2018 Katarzyna Kujawska

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

205/VII/2018 Izabela Antonkiewicz

Uchwała w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

206/VII/2018 Marek Wiśniewski

207/VII/2018 Romualda Wyrzykowska

208/VII/2018 Jerzy Cierpicki

Uchwały w sprawie przywrócenia prawa wykonywania zawodu

203/VII/2018 Monika Wróbel

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

182/VII/2018 Joanna Muranowska

183/VII/2018 Kinga Gaj

185/VII/2018 Moshen Hatamnejad

191/VII/2018 Katarzyna Oktabiańczuk

193/VII/2018 Miłosz Kwieciński

195/VII/2018 Mirosław Kacprzyk

200/VII/2018 Paweł Boruc

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

180/VII/2018 Izabela Opalińska

181/VII/2018 Kamila Pietrasiak-Raciborska

184/VII/2018 Andrzej Okabiańczuk

192/VII/2018 Krzysztof Meler

199/VII/2018 Katarzyna Kocińska-Boruc

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

186/VII/2018 Magdalena Minich

187/VII/2018 Marta Szturma

188/VII/2018 Bożena Kowalska

189/VII/2018 Adam Majchrzak

194/VII/2018 Miłosz Kwieciński

196/VII/2018 Jan Kunikowski

198/VII/2018 Anna Kumanowska

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

190/VII/2018 Beata Doruchowska-Walis

197/VII/2018 Marta Strucka-Sęk

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

201/VII/2018 Kamila Pietrasiak-Raciborska

Pozostałe Uchwały

209/VII/2018 zapomoga W.Lachowska

210/VII/2018 zapomoga A.Raczkowska

211/VII/2018 zapomoga M.Babiec

202/VII/2018 zwołanie Zjazdu

 

Rada z dnia 14 grudnia 2017r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

144/VII/2017 Eliza Dura

145/VII/2017 Agata Klimczyk

146/VII/2017 Adam Urbański

147/VII/2017Agnieszka Orzeł

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

148/VII/2017 Agnieszka Kabacińska

149/VII/2017 Małgorzata Kaczmarek-Wiaderkiewicz

150/VII/2017 Malwina Pawlak

151/VII/2017 Tomasz Małodobry

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

152/VII/2017 Małgorzata Zajączkowska

153/VII/2017 Barbara Grzonkowska

154/VII/2017 Bartłomiej Stanisławski

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

161/VII/2017 Marcin Pawlik

162/VII/2017 Malwina Pawlak

163/VII/2017 PGM Sp z o.o. Bełchatów

172/VII/2017 Ryszard Wojtczak

174/VII/2017 Adam Śmiałek

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

155/VII/2017 Mieczysław Fatel

156/VII/2017 Edward Tomaszewski

157/VII/2017 Jarosław Mirski

158/VII/2017 Tomasz Stępień

159/VII/2017 Wojciech Gołacki

160/VII/2017 Wiktor Ilnicki

173/VII/2017 Adam Śmiałek

175/VII/2017 Przychodnia Weterynaryjna przy Fundacji Medor-Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

164/VII/2017 Farma-Wet

165/VII/2017 Oskar Czechoński

166/VII/2017 Jacek Ostromecki

167/VII/2017 Andrzej Woźniak

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

168/VII/2017 Robert Nowakowski

170/VII/2017 Ewa Kaczmarek

171/VII/2017 Anna Maciejewska-Wata

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

169/VII/2017 Ewelina Wypych

Pozostałe Uchwały

176/VII/2017 Nagroda okresowa

177/VII/2017 Umorzenie składek B.Grzonkowska

178/VII/2017 dofinansowanie Balu Lekarza Weterynarii

179/VII/2017 dofinansowanie na pomoc dzieciom Syrii

 

Rada z dnia 19 października 2017r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

125/VII/2017 Paweł Kowalczyk

126/VII/2017 Małgorzata Mielniczek

127/VII/2017 Piotr Nowakiewicz

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

128/VII/2017 Henryk Karasiński

139/VII/2017 Aleksandra Bajorska

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

129/VII/2017 Katarzyna Minior

131/VII/2017 Aleksandra Radwańska

123/VII/2017 Konrad Osiak

Uchwała w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

130/VII/2017 Marlena Ulanowska

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

115/VII/2017 Dariusz Wiesetek

120/VII/2017 Joanna Stradomska

121/VII/2017 Ewelina Romańska

123/VII/2017 Justyna Misiak

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

117/VII/2017 Ewelina Wypych

122/VII/2017 Włodzimierz Lachowski

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

110/VII/2017 Katarzyna Raczyńska

111/VII/2017 Anna Szczepańczyk-Trębicka

112/VII/2017 Tomasz Trębicki

113/VII/2017 Robert Urbaniak

114/VII/2017 Krzysztof Kunecki

116/VII/2017 Agnieszka Najder-Kurman

136/VII/2017 Mateusz Wojewoda

137/VII/2017 Katarzyna Maciejewska-Surlicka

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

118/VII/2017 Adam Cieślak

119/VII/2017 Ewelina Romańska

124/VII/2017 Justyna Misiak

Pozostałe Uchwały

133/VII/2017 zapomoga E.Tomaszewski

134/VII/2017 dofinansowanie szkolenia PTNW

135/VII/2017 dofinansowanie szkolenia w Radomsku

139/VII/2017 zapomoga E.Wojtaszczyk

140/VII/2017 zapomoga W.Jurkowski

141/VII/2017 zapomoga A.Urbankowska

142/VII/2017 zapomoga A.Mazurkiewicz

143/VII/2017 dofinansowanie szkolenia w Opocznie

 

Rada z dnia 31 sierpnia 2017r.

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

108/VII/2017 Paulina Rzońca

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

105/VII/2017 Andrzej Chojecki

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

103/VII/2017 Jan Chojecki

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

107/VII/2017 Urszula Tutak

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

104/VII/2017 Maciej Wilk

106/VII/2017 Karolina Wojtczak

Pozostałe Uchwały

109/VII/2017 Cofnięcie rekomendacji ŁILW dla PLW w Kutnie

 

Rada z dnia 10 sierpnia 2017r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

77/VII/2017 Katarzyna Lewandowska

78/VII/2017 Natalia Jagiełło

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

79/VII/2017 Gabriel Duch

80/VII/2017 Łukasz Buraczewski

81/VII/2017 Michał Jóźwiak

82/VII/2017 Małgorzata Zuba

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

83/VII/2017 Karolina Wiśniewska

82/VII/2017 Marta Nowakowska

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

86/VII/2017 Alicja Gumińska

87/VII/2017 Anna Tuzikiewicz, Piotr Dynowski

89/VII/2017 Magdalena Majchrzak

90/VII/2017 Anna Hajdamowicz

91/VII/2017 Artur Wojtczak

101/VII/2017 Jerzy Andrzejewski

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

84/VII/2017 Artur Wojtczak

85/VII/2017 Anna Tuzikiewicz

88/VII/2017 Jerzy Andrzejewski

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

100/VII/2017 Łukasz Rawicki

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

93/VII/2017 Magdalena Majchrzak

94/VII/2017 Paulina Mioduszewska

95/VII/2017 Martyna Wojtania

96/VII/2017 Magdalena Majchrzak

99/VII/2017 Łukasz Rawicki

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

97/VII/2017 Jerzy Sapiejka

Rada z dnia 8 czerwca 2017r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

56/VII/2017 Aleksandra Nowacka

57/VII/2017 Magdalena Kalisz

58/VII/2017 Małgorzata Kryszczyńska

59/VII/2017 Patrycja Golanowska

60/VII/2017 Damian Owczarek

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

61/VII/2017 Edyta Bieniek

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

63/VII/2017 Agnieszka Smogur

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

66/VII/2017 Marian Jaranowski

67/VII/2017 Katarzyna Marciniak

68/VII/2017 AMICUS J.A. Stępniccy

70/VII/2017 Edyta Bieniek

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

63/VII/2017 Marian Jaranowski

64/VII/2017 Wojciech Łagodziński

65/VII/2017 Andrzej Stępnicki

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

71/VII/2017 Katarzyna Borowska-Osmolak

72/VII/2017 Wojciech Łagodziński

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

69/VII/2017 Wojciech Małas

73/VII/2017 Edyta Bieniek

74/VII/2017 Sylwia Szymczak-Sierant

Rada z dnia 27 kwietnia 2017r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

28/VII/2017 Fabian Klocek

29/VII/2017 Małgorzata Zajączkowska

30/VII/2017 Dominika Ostrowska

31/VII/2017 Natalia Zawisza

32/VII/2017 Zuzanna Grobelska

33/VII/2017 Grzegorz Kazimierski

34/VII/2017 Amanda Tasińska

51/VII/2017 Joanna Berczyńska

54/VII/2017 Patrycja Kruk

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

39/VII/2017 J.Tomaszewski D.Zarychta

40/VII/2017 Martyna Pawłowska

41/VII/2017 Tomasz Grobelny

42/VII/2017 Tomasz Pawicki

43/VII/2017 Karolina Kondal

44/VII/2017 Jarosław Kieler

45/VII/2017 Karolina Wieraszka

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

35/VII/2017 Dariusz Zarychta

36/VII/2017 Karolina Kondal

37/VII/2017 Małgorzata Bryszewska

38/VII/2017 Jarosław Tomaszewski

53/VII/2017 Wojciech Orlikowski

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

49/VII/2017 Karolina Wieraszka

50/VII/2017 Daria Jagielska

52/VII/2017 Tomasz Błaszczykiewicz

55/VII/2017 Izabela Piotrowska

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

45/VII/2017 Magdalena Kowalczyk-Sadlak

46/VII/2017 Amanda Tasińka

47/VII/2017 Martyna Pawłowska