Sąd

Przewodniczący Sądu

lek.wet. Ewelina Wypych

 Zastępca Przewodniczącego Sądu

 lek.wet. Bogusław Pęcina

lek.wet. Jerzy Wolski

Sędziowie

lek.wet.Karliński Łukasz

lek.wet.Pęcina Bogusław

lek.wet.Skrzek Zbigniew

lek.wet.Wolski Jerzy

lek.wet.Woźniak Tomasz

lek.wet.Wypych Ewelina

 

 

 Sekretariat Sądu prowadzi mgr Justyna Żyła – tel. 42 636 75 95.