Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

lek. wet. Sławomir Borkowski

Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

lek.wet.Michalska-Foks Aneta

lek.wet.Mroczek Tomasz

lek.wet. Pietrzyk-Zychowicz Magdalena

lek.wet. Popławski Robert

 

Istnieje możliwość kontaktu mailowego:  z Sekretariatem Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Sekretariat Rzecznika prowadzi mgr Justyna Żyła – tel. 42 636 75 95.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej pełni dyżur w czwartki między godz 10-12.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wraz z Zastępcami jest organem Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej prowadzącym postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków samorządu lekarzy weterynarii za czyny sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz z przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej działa w oparciu o następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. (Dz. U. 2009 Nr 93, poz. 767).
  2. Kodeks postępowania karnego.
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii. (Dz. U. Nr 79, poz.371).
  4. Kodeks Etyki Lekarza Weterynarii.