Uchwały ŁILW VIII Kadencji

Rada z dnia 13 grudnia 2023r.

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

453/VIII/2023 A.Fornalczyk

454/VIII/2023 T.Drewniowski

455/VIII/2023 N.Stelmaszyk

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

456/VIII/2023 Z.Pret

457/VIII/2023 B.Kurzawa

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

441/VIII/2023 J.Buczyński

444/VIII/2023 AgriVet

446/VIII/2023 Edina Safari

451/VIII/2023 Vt-Med. P.Wywijas

452/VIII/2023 Vet Clinic T.Drewniowski

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu leczniczego z  ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

445/VIII/2023 M.Kołosowska

447/VIII/2023 A.Bujnowicz

448/VIII/2023 A.Widelska-Gerlak

Uchwały w sprawie wpisu zakładu leczniczego do  ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

450/VIII/2023  A.Widelska-Gerlak

449/VIII/2023 N.Brzezińska

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów

442/VIII/2023 M.Girucka-Rubersz

443/VIII/2023 M.Strzelczyk

Pozostałe Uchwały

439/VIII/2023  regulamin wynagradzania

440/VIII/2023 zapomoga C.C.

Rada z dnia 8 listopada 2023r.

Uchwały w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu

434/VIII/2023 W.Foks

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

435/VIII/2023 J.Cieśla

436/VIII/2023 P.Falkowski

Uchwały w sprawie zrzeczenia się PWZ

437/VIII/2023 A.Czech

438/VIII/2023 A.Stasikowska

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

429/VIII/2023 B.Leśniak-Janeczek

430/VIII/2023 P.Zadumiński

431/VIII/2023 M.Michałkiewicz

432/VIII/2023 M.Oleśkiewicz

433/VIII/2023 M.Trzaskacz

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu leczniczego z  ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

425/VIII/2023 H.Kornicka-Dędek

426/VIII/2023 M.Strzelczyk, M.Girucka-Rubersz

Uchwały w sprawie wpisu zakładu leczniczego do  ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

427/VIII/2023  M.Binter

428/VIII/2023 M.Strzelczyk, M.Girucka-Rubersz

Pozostałe Uchwały

439/VIII/2023  regulamin wynagradzania

440/VIII/2023 zapomoga C.C.

Rada z dnia 21 września 2023r.

Uchwały w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu

412/VIII/2023 M.Kamińska

415/VIII/2023 A.Chałupczyńska

416/VIII/2023 J.Mudzo

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

417/VIII/2023 J.Koszuta

418/VIII/2023 M.Bitner

419/VIII/2023 M.Talacha

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

420/VIII/2023 A.Dogadalska

Uchwały w sprawie pozbawienia PWZ

423/VIII/2023 M.Biskupski

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

397/VIII/2023 P.Nawrocki

398/VIII/2023 P.Dąbrowska

399/VIII/2023 O.Czechoński

400/VIII/2023 M.Pawlik

406/VIII/2023 MagVet

413/VIII/2023 A.Tuzikeiwcz

421/VIII/2023 M.Sadok

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu leczniczego z  ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

386/VIII/2023 B.Pęcina

387/VIII/2023 M.Wojnarowski

388/VIII/2023 S.Cipua

389/VIII/2023 K.Kunecki

390/VIII/2023 K.Szustak, L.Nowakowski, K.Macios

409/VIII/2023P.Golanowska

410/VIII/2023 A.Hejła

Uchwały w sprawie wpisu zakładu leczniczego do  ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

391/VIII/2023  M.Oleśkiewicz

392/VIII/2023 M.Stefaniak

393/VIII/2023 W.Kupiński

394/VIII/2023 M.Frnakowski

395/VIII/2023 J.Koszuta

396/VIII/2023 D.Marciniak

411/VIII/2023 A.Hejła

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów

401/VIII/2023 T.Tymochowicz

402/VIII/2023 J.Popłonikowski

403/VIII/2023 J.Karbowiak

404/VIII/2023 M.Oleśkiewicz

405/VIII/2023 E.Kulczyńska

407/VIII/2023 B.Szczeciński

408/VIII/2023L.Czyż

414/VIII/2023D.Kołtyś

Pozostałe Uchwały

422/VIII/2023 uchylenie uchwały nr 162/2022/VII

424/VIII/2023 dofinansowanie szkolenia pow. Łowicki, Zgierski, Brzeziński

Rada z dnia 3 sierpnia 2023r.

Uchwały w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu

377/VIII/2023 A.Śniecikowska

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

378/VIII/2023 K.Kotwica

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

380/VIII/2023 M.Słomczykowska

381/VIII/2023 J.Horodowicz

Uchwały w sprawie zrzeczenia się PWZ

379/VIII/2023 A.Chyb

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

369/VIII/2023 P.Pokorski

370/VIII/2023 P.Dąbrowska

371/VIII/2023 A.Grudzień-Stasiak

374/VIII/2023 B.Rybińska-Szejda

375/VIII/2023 A.Raczkowska

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu leczniczego z  ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

365/VIII/2023 JA.Siemińska

366/VIII/2023 A.Dogadalska

367/VIII/2023 Z.Grodzicki

Uchwały w sprawie wpisu zakładu leczniczego do  ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

368/VIII/2023 DJOZ

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów

372/VIII/2023 T.Ciszewski

373/VIII/2023 K.Ogrodnik

Pozostałe Uchwały

382/VIII/2023 zapomoga J.B.

383/VIII/2023 zapomoga M.K.

384/VIII/2023 umorzenie składek J.B.

385/VIII/2023  umorzenie składek J.G.

Rada z dnia 30 czerwca 2023r.

Uchwały w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu

337/VIII/2023 J.Bojanowska

338/VIII/2023 E.Pikora

339/VIII/2023 M.Kamińska

340/VIII/2023 Z.Dobrzyńska

348/VIII/2023 N.Bożek

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

342/VIII/2023 T.Ciszewski

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

363/VIII/2023 A.Ostrowksa-Próbska

Uchwały w sprawie zrzeczenia się PWZ

341/VIII/2023 P.Popek

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

349/VIII/2023 M.Zieliński, P.Szejda

350/VIII/2023 W.Osiecki

351/VIII/2023 A.Witos,T.Skalski

352/VIII/2023 J.Łagan/P.Dąbrowska

353/VIII/2023 B.Sobolak-Wierzbicka

354/VIII/2023 D.Czaplicka

355/VIII/2023 M.Jóźiwk

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu leczniczego z  ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

343/VIII/2023 J.Stradomska

344/VIII/2023 Edina Gdańska

359/VIII/2023 M.Stefaniak

360/VIII/2023 M.Chalczyński

Uchwały w sprawie wpisu zakładu leczniczego do  ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

345/VIII/2023 T.Skalski

346/VIII/2023 M.Ziemba

347/VIII/2023 A.Wlazło

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

356/VIII/2023 K.Serafin

357/VIII/2023 K.Mokrzycki

358/VIII/2023 K.Hawryńska

364/VIII/2023 Ł.Rawicki

Pozostałe Uchwały

361/VIII/2023 uchylenie wuchwały nr 325

362/VIII/2023 zapomoga W.J.

Rada z dnia 11 maja  2023r.

Uchwały w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu

313/VIII/2023 A.Putyńska

314/VIII/2023 N.Zawalska

315/VIII/2023 P.Sobolewska

316/VIII/2023 A.Pająk

317/VIII/2023 W.Sumara

318/VIII/2023 J.Strachowska

319/VIII/2023 M.Strachowska

320/VIII/2023 K.Siewiera

321/VIII/2023 J.Dutkiewicz

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

322/VIII/2023 K.Gajewiak

323/VIII/2023 J.Rubersz

333/VIII/2023 J.Karbowiak

Uchwały w sprawie zrzeczenia się PWZ

324/VIII/2023 T.Grycner

325/VIII/2023 W.Pękala

Uchwały w sprawie pozbawienia PWZ

326/VIII/2023 W.Pękala

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

305/VIII/2023 P.Dąbrowska

306/VIII/2023 Zoo-medica

307/VIII/2023 T.Czekalski

308/VIII/2023 T.Czekalski

309/VIII/2023 Anicura Broniewskiego

310/VIII/2023 Anicura Młynarska

327/VIII/2023 Schronisko Bełchatów

328/VIII/2023 P.Boruc

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu leczniczego z  ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

303/VIII/2023 M.Stanisławski

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

304/VIII/2023 E.Tworek

311/VIII/2023 M.Sokalska

312/VIII/2023 E.Chicherska

331/VIII/2023 M.Kacprzyk

Pozostałe Uchwały

329/VIII/2023 dofinansowanie szkolenia

330/VIII/2023 zapomoga L.W.

332/VIII/2023 dofinansowanie spotkania emerytów Rawa Maz.

334/VIII/2023 odmowa wpisu paszporty A.B.

335/VIII/2023 odmowa wpisu paszporty B.H.

336/VIII/2023 zapomoga A.R.

 Rada z dnia 24 marca 2023r.

Uchwały w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu

260/VIII/2023 J.Brozi

261/VIII/2023 M.Zieliński

262/VIII/2023 M.Kilar

263/VIII/2023 J.Miazio

264/VIII/2023 A.Brodowicz

265/VIII/2023 W.Olczak

266/VIII/2023 A.Frajtak

267/VIII/2023 L.Czyż

268/VIII/2023 P.Wawrzyńczak

269/VIII/2023 M.Krak

270/VIII/2023 a.Stolarczyk

271/VIII/2023 M.Domiza

272/VIII/2023 M.Hucał

297/VIII/2023 M.Stolarz

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

273/VIII/2023 T.Pawlak

274/VIII/2023 J.Kapusta

275/VIII/2023 S.Maj

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

276/VIII/2023  T.Stępień

277/VIII/2023 A.Kimicka-Szawaj

302/VIII/2023 G.Kowalczyk

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

292/VIII/2023 R.Błaszczyk, E.Koziarska

293/VIII/2023 J.Buchalski

294/VIII/2023 J.Wasilewski

295/VIII/2023 K.Wieraszka

296/VIII/2023 M.Szczotka

285/VIII/2023 G.Krzemionka

299/VIII/2023 M.Bartolik

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu leczniczego z  ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

286/VIII/2023 A.Chabior

287/VIII/2023 M.Kowalczyk

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

288/VIII/2023 E.Tworek

289/VIII/2023 J.Buchalski

290/VIII/2023 J.Rubersz

291/VIII/2023 M.Nejman

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

278/VIII/2023 A.Szybiak

279/VIII/2023 M.Nejman

280/VIII/2023 A.Bujnowicz

281/VIII/2023 A.Gierulski

282/VIII/2023 A.Zabłudowska

283/VIII/2023 K.Kalisz

284/VIII/2023 K.Pudlarz

300/VIII/2023 K.Bieluszko

301/VIII/2023 M.Łach

Pozostałe Uchwały

298/VIII/2023 ubezpieczenie OC

 

Rada z dnia 26 stycznia 2023r.

Uchwały w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu

253/VIII/2023 M.Łach

253/VIII/2023 G.Ciuksza

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

245/VIII/2023 S.Jakubowska

246/VIII/2023 A.Głowacka

247/VIII/2023 M.Czajkowska

256/VIII/2023 S.Chłosta

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

248/VIII/2023 K.Gołębiowska

249/VIII/2023 E.Imireli

251/VIII/2023 P.Hefta

252/VIII/2023 P.Gronczewski

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

232/VIII/2023 A.Szymaniak

233/VIII/2023 M.Trzaskacz

234/VIII/2023 Schronisko Marmurowa

235/VIII/2023 B.Kacprzyk

236/VIII/2023 J.Szczepanek

237/VIII/2023 J.Tercjak

238/VIII/2023 A.Studziński

255/VIII/2023 G.Krzemionka

257/VIII/2023 Gabinet Weterynaryjny Łask

258/VIII/2023 Przychodnia Weterynaryjna Zduńska Wola

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu leczniczego z  ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

226/VIII/2023 R.Gajda

227/VIII/2023 T.Kucharek

228/VIII/2023 P.Kukawski

230/VIII/2023 M.Krycki

231/VIII/2023 M.Wartak, M.Małecki

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

229/VIII/2023 D.Maj, P.Szpotański

239/VIII/2023 A.Hejła

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

240/VIII/2023 D.Owczarek

241/VIII/2023 J.Magda

242/VIII/2023 P.Górka

243/VIII/2023 E.Jachiewicz

244/VIII/2023 K.Wielec

Pozostałe Uchwały

250/VIII/2023 wycofanie uchwały nr 215

Rada z dnia 8 grudnia 2022r.

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

223/VIII/2022 F.Mesjasz

Uchwały w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

222/VIIII/2022 J.Kropidłowski

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

212/VIII/2022 M.Wiktorska

213/VIII/2022 J.Dudenko

214/VIII/2022 Edina

215/VIII/2022 J.Tercjak

216/VIII/2022 Schronisko Bełchatów

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu leczniczego z  ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

221/VIII/2022 Gabinet Weterynaryjny na Gdańskiej Łódź

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

217/VIII/2022 A.Matuszczak

218/VIII/2022 J.Popłonikowski

219/VIII/2022 J.Kulesza

220/VIII/2022 K.Nowakowska

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

224/VIII/2022 B.Hiller

225/VIII/2022 A.Barczak

Rada z dnia 27 listopada 2022r.

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

204/VIII/2022 L.Grzonkowski

206/VIII/2022 T.Tymochowicz

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

205/VIII/2022 M.Pietraszewska

Uchwały w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

207/VIII/2022 G.Piotrowicz

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

194/VIII/2022 K.Borowska-Osmolak

195/VIII/2022 A.Gierulski

196/VIII/2022 K.Kalisz

197/VIII/2022 B.Staszczak

201/VIII/2022 P.Sieradzki

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu leczniczego z  ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

190/VIII/2022 J.Popłonikowski

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

191/VIII/2022 Bevagno Spółka-Gierulski

192/VIII/2022 Bevagno Spółka-Kalisz

193/VIII/2022 M.Kowalczyk

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

198/VIII/2022 M.Kamiński

199/VIII/2022 M.Szulc

200/VIII/2022 A.Raźny

202/VIII/2022 J.Markiewicz

203/VIII/2022 J.Granas

Pozostałe Uchwały

208/VIII/2022 zapomoga P.Dabrowska

209/VIII/2022 zapomoga A.Mrozek

210/VIII/2022 zapomoga R.Chojacki

211/VIII/2022 zapomoga A.Urbankowska

Rada z dnia 19 października 2022r.

Uchwały w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu

187/VIII/2022 W.Tkaczuk

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

184/VIII/2022 M.Bogiel

185/VIII/2022 A.Matuszczak

186/VIII/2022 R.Maćczak

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

169/VIII/2022 M.Stefaniak

170/VIII/2022 P.Rybiński

171/VIII/2022 J.Andrzejewski

172/VIII/2022 J.Łagan

173/VIII/2022 M.Czaja

174/VIII/2022 D.Ziemnicki

175/VIII/2022 AgriVet

176/VIII/2022 B.Ziejewska

177/VIII/2022 A.Hałaczkiewicz-Czernicka

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu leczniczego z  ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

165/VIII/2022 B.Ligas

166/VIII/2022 P.Paciorkiewicz

167/VIII/2022 M.Krzemiński

168/VIII/2022 B.Staszczak

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

178/VIII/2022 M.Bogiel

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

179/VIII/2022 W.Swarbuła

180/VIII/2022 M.Morawska

181/VIII/2022 A.Zabłudowska

182/VIII/2022 M.Jankowska

183/VIII/2022 T.Grycner

Pozostałe Uchwały

188/VIII/2022 dofinansowanie spotkania szkoleniowego powiatu łaskiego

189/VIII/2022 zapomoga dla K.Walczaka

Rada z dnia 25 sierpnia 2022r.

Uchwały w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu

158/VIII/2022 A.Sowińska

159/VIII/2022 D.Włóka

Uchwały w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu

162/VIII/2022 M.Biskupski

Uchwały w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

160/VIII/2022 Z.Ambroszkiewicz

161/VIII/2022 W.Mielczarek

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

148/VIII/2022 Z.Banach

149/VIII/2022 K.Malczewski

150/VIII/2022 R.Błaszczyk

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu leczniczego z  ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

143/VIII/2022 Z.Ambroszkiewicz

144/VIII/2022 M.Brodowski

145/VIII/2022 A.Bednarska

146/VIII/2022 J.Kurzawa

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

147/VIII/2022  M.Wilk

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

151/VIII/2022  B.Bartkowski

152/VIII/2022 Z.Banach

153/VIII/2022 P.Cieślak

154/VIII/2022 M.Lewandowska

155/VIII/2022 J.Tyrankiewicz

156/VIII/2022 Ł.Mostowski

157/VIII/2022 M.Wilk

Pozostałe Uchwały

163/VIII/2022 Umorzenie składek członkowskich J.Cabanek

164/VIII/2022 zawieszenie płatności składek członkowskich A. Śniecikowska

Rada z dnia 30 czerwca 2022r.

Uchwały w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu

134/VIII/2022 A.Wenzel

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

137/VIII/2022 A.Mrozek

138/VIII/2022 P.Supera

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

135/VIII/2022 E.Nowak

136/VIII/2022 N.Guzowska

142/VIII/2022 M.Czapliński

Uchwały w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu

140/VIII/2022 M.Brodowski

Uchwały w sprawie przywrócenia prawa wykonywania zawodu

139/VIII/2022 L.Grzegorczyk

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

129/VIII/2022 M.Jóźwik

130/VIII/2022 Chojnacki

131/VIII/2022 Edina Safari

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

124/VIII/2022  P.Cieślak

125/VIII/2022 Lewandowski

126/VIII/2022 F.Budzyński

127/VIII/2022 G.Pokora

128/VIII/2022 L.Grzegorczyk

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

132/VIII/2022 M.Czaja

133/VIII/2022 M.Nogala

Pozostałe Uchwały

141/VIII/2022 Zmiana Uchwały nr 44- Rekompensaty

Rada z dnia 19 maja 2022r.

Uchwały w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu

112/VIII/2022 E.Imireli

113/VIII/2022 D.Rokicki

114/VIII/2022 A.Milczarek

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

118/VIII/2022 K.M.Aleksandrowicz

119/VIII/2022  K.Zielonka/Wojtyszki

120/VIII/2022 A.Chabior

121/VIII/2022 J.Królak

122/VIII/2022 A.Hajdamowicz

123/VIII/2022 AgriVet

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

116/VIII/2022 A.Sirko,Ł.Karliński

117/VIII/2022 Edina

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

115/VIII/2022 P.Raj

 

Rada z dnia 7 kwietnia 2022r.

Uchwały w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu

72/VIII/2022 K.Defecińska

73/VIII/2022 M.Kamińska

74/VIII/2022 M.Stolarczyk

75/VIII/2022 K.Hyży

76/VIII/2022 K.Wencel

77/VIII/2022 A.Kondratowicz

78/VIII/2022 E.Cicherska

79/VIII/2022A.Śniecikowska

80/VIII/2022 K.Woźniak

81/VIII/2022 D.Wol

87/VIII/2022 K.Gembuś

103/VIII/2022 P.Popek

104/VIII/2022 K.Mokrzycki

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

84/VIII/2022 A.Szymańska-Tryb

85/VIII/2022 A.Włodarczyk

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

82/VIII/2022 M.Lewandowska

83/VIII/2022 Anna Spychalska

Uchwały w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

86/VIII/2022 P.Firkowski

Uchwały w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu

105/VIII/2022 A.Jankowski

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

97/VIII/2022 E.Romańska

98/VIII/2022 „Na górkach”

99/VIII/2022 B.Kowalska

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

95/VIII/2022 K.Kunecki

96/VIII/2022 M.Jarosławska-Koterba

107/VIII/2022 A.Lesiewicz

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

100/VIII/2021 K.Wika

101/III/2022Z.Kopka

108/VIII/2022 M.Kacprzyk

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

88/VIII/2022 P.Wojciechowski

89/VIII/2022 A.Wojtczak

90/VIII/2022 W.Adamska

91/VIII/2022 A.Woźniak

92/VIII/2022 A.Witecka-Jagiełło

93/VIII/2022 A.Urbański

94/VIII/2022 A.Spychalska

102/VIII/2022 K.Karolczuk

Pozostałe Uchwały

106/VIII/2022 Ubezpieczenie OC lekarzy weterynarii

109/VIII/2022 dofinansowanie spotkania szkoleniowo0integracyjnego w Rawie Mazowieckiej

110/VIII/2022 zapomoga dla A.Chabior

11/VIII/2022 dofinansowanie szkolenia organizowanego przez WLW

Rada z dnia 17 luty 2022r.

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

56/VIII/2022 A.Jankowska

57/VIII/2022 D.Sierociuk

69/VIII/2022 M.Sawicki

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

61/VIII/2022 P.Niemczyk

62/VIII/2022 M.Kokosińska-Przygodzka

63/VIII/2022 K.Zapała

66/VIII/2022 J.Marczak

Uchwały w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

58/VIII/2022 S.Dębiec

59/VIII/2022 J.Izdebski

Uchwały w sprawie przywrócenia prawa wykonywania zawodu

54/VIII/2022 Filip Ciepłoch

55/VIII/2022 P.Supera

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

47/VIII/2022 M.Szajer

52/VIII/2022 M.Kokosińska-Przygodzka

53/VIII/2022 Kiervet

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

49/VIII/2022 Vet Lab Brudzew

50/VIII/2022 A.Urbański

51/VIII/2022 K.Ziemniczy

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

60/VIII/2021 J.Izdebski

65/III/2022 M.Szkudlarek

Pozostałe Uchwały

64/VIII/2021 zapomoga J.Kowalczyk

67/VIII/2021 dofinansowanie spotkania szkoleniowo-integracyjnego w Rawie Mazowieckiej

68/VIII/2022 dofinansowanie do książki napisanej przez Halinę Patrzyk

70/VIII/2022 zapomoga J.Kieler

71/VIII/2022 zapomoga J.Gołgowski

Rada z dnia 12 stycznia 2022r.

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

42/VIII/2022 E.Wachowska

Uchwały w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

40/VIII/2022 M.Szonert-Pyrek

41/VIII/2022 L.Grzegorczyk

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

36/VIII/2022 A.Barczak

37/VIII/2022 MagVet

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

38/VIII/2022 W.Kasny

39/VIII/2022 S.Manias

Uchwały w sprawie uzupełnienia wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

43/VIII/2022 B.Hiller

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

34/VIII/2022 M.Kokosińska-Przygodzka

35/VIII/2022 M.Wojtania

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

32/VIII/2022 L.Grzegorczyk

33/VIII/2021 W.Michta

Pozostałe Uchwały

29/VIII/2021 zwrot wydatków poniesionych przez członków Rady

30/VIII/2021  zapomoga S.Chybicki, A.Włodarczyk

 

Rada z dnia 16 grudnia 2021r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

23/VIII/2021 M.Klepaczko

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

24/VIII/2021 Mateusz Trzaskacz

26/VIII/2021 Zuzanna Chojnacka

27/VIII/2021 Dawid Jańczak

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

25/VIII/2021 Mateusz Trzaskacz

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

19/VIII/2021 P.Dynowski

20/VIII/2021 P.Pach

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

21/VIII/2021 P.Dynowski

22/VIII/2021 J.Skowron

28/VIII/2021 P.Niemczyk

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

14/VIII/2021 D.Jagielska

18/VIII/2021J.Skowron

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

15/VIII/2021 A.Oganiaczyk

16/VIII/2021 B.Olczyk

Pozostałe Uchwały

29/VIII/2021 zawieszenie płatności składek A.Budzyńska

30/VIII/2021  zapomoga P.Dąbrowska

31/VIII/2021 zapomoga W.Orlikowski

Rada z dnia 18 listopada 2021r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

5/VIII/2021 Karolina Zochniak

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

7/VIII/2021 Małgorzata Cieszyńska

8/VIII/2021 Marta Margiel

Uchwały w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

6/VIII/2021 A.Szumski

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

9/VIII/2021 Ł.Rawicki

10/VIII/2021 M.Trzaskacz

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

11/VIII/2021 A.Tuzikiewicz

Pozostałe Uchwały

1/VIII/2021 wybór Prezydium

2/VIII/2021 Organizacja i funkcjonowanie Prezydium

3/VIII/2021 upoważnienie do dysponowania środkami pieniężnymi

4/VIII/2021 zatrudnienie Prezesa

12/VIII/2021 odznaczenie MERITUS

13/VIII/2021 umorzenie składek M.Chybicka

14/VIII/2021 zapomoga M.Chybicka