Przeniesienie do innej ILW

Aby uzyskać wpis do rejestru Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej należy: