* * *

Apel Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie.

Do pobrania:
Komunikat ws zgłoszeń do PLW ost-1

* * *