Rezygnacja z papierowej wersji Życia Weterynaryjnego

! ! !

Ważna informacja poniżej !

Szanowni Państwo,
 
Informujemy, że zgodnie z ustaleniami podjętymi na ostatnim Posiedzeniu KRLW istnieje możliwość rezygnacji z papierowej wersji Życia Weterynaryjnego, po złożeniu stosownego wniosku do biura ŁILW. Jednocześnie informujemy, że na stornie KILW zamieszczona jest elektroniczna wersja Życia Weterynaryjnego.

MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI Z ŻYCIA WETERYNARYJNEGO

! ! !