Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, którego sygnatariuszem jest również Łódzka Izba Lekarsko-Weterynaryjna, w dniu 16 maja 2019r. podjęła następującą Uchwałę.

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, którego sygnatariuszem jest również Łódzka Izba Lekarsko-Weterynaryjna, w dniu 16 maja 2019r. podjęła następującą Uchwałę.

link:

Uchwała Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Jednocześnie informujemy, że w dniu 1 czerwca 2019r. w Warszawie odbędzie się manifestacja Lekarzy rezydentów na którą w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi serdecznie zapraszamy.

Bliższe informacje o manifestacji na stronie Izby Lekarskiej.

http://www.oil.lodz.pl/manifestacja-lekarzy-1-czerwca-jedzmy-razem