Nowa, obowiązująca od 25.07.2022 r., tymczasowa procedura w sprawie postępowania ze zwierzętami przemieszczanymi w celach niehandlowych, towarzyszącymi uchodźcom z Ukrainy

UWAGA!

Od 25 lipca 2022 r. obowiązuje nowa tymczasowa procedura w sprawie postępowania ze zwierzętami przemieszczanymi w celach niehandlowych do 5 sztuk, towarzyszącymi uchodźcom wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania wojny, która zamieszczamy poniżej.

Zmiana procedury tymczasowej od 25 lipca

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/nowe-uproszczone-zasady-wjazdu-osob-przemieszczajacych-sie-z-ukrainy-ze-zwierzetami-domowymi

Od dnia obowiązywania powyższego opłatę za oznakowanie zwierzęcia i szczepienie p/wściekliźnie pokrywa właściciel/opiekun zwierzęcia! Nie ma refundacji z PIW!