Oświadczenie w sprawie powołania komitetu protestacyjnego oraz opinie i stanowiska dotyczące projektu rozporządzania MRiRW w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywane czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez PLW.

1. Oświadczenie ws powołania Komitetu Protestacyjnego

2. 03211-12-22 KILW odp rozp wynagrodzenia

3. stanowisko OZZPIW w sprawie cennika

4. STANOWISKO SK NSZZ Solidarność Prcowników Weterynarii.

5. Stanowisko Stowarzyszenia Medicus

6. Stanowisko SULW do rozporządzenia – poprawione