PISMO DO GLW WS. WYNAGRODZENIA ZA CZYNNOŚCI Z WYZNACZENIA

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wystosował pismo do Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii, które jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami regulującymi zasady wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

064-14-22_KILW_do_GLW_ws_obniżania_wynagrodzen_za_czynności_z_wyznaczenia