PROCEDURA WYZNACZEŃ

Główny Lekarz Weterynarii odpowiedział na pismo Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej w sprawie stworzenia w całym kraju jednolitej i przejrzystej procedury wyznaczania lekarzy weterynarii. GLW zwrócił się z prośbą przygotowania propozycji rozwiązań w celu wypracowania wspólnego stanowiska.

064-03-19_GLW_odp_procedura_wyznaczeń