Spotkanie z Posłem Robertem Telusem

 

 

Dnia 13 grudnia 2021r. doszło do spotkania pomiędzy Posłem przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa panem Robertem Telusem a przedstawicielami Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w osobach Prezesa Łódzkiej Izby Tadeusza Domareckiego i Wiceprezesów Piotra Cymerskiego i Pawła Śpiewaka. Spotkanie miało charakter zarówno kurtuazyjny, celem nawiązania współpracy jak i również w jego trakcie omówiono aktualne problemy nurtujące Łódzkie Środowisko Lekarzy Weterynarii. Pan Poseł z dużym zainteresowaniem i uwagą wysłuchał naszych podpowiedzi i propozycji, wspólnie postanowiliśmy iż spotkania będą kontynuowane w formie cyklicznej. Powyższe spotkanie było jednym z pierwszych z wielu zaplanowanych przez nowe Władze Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.