Stanowisko Rady Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Łodzi z dnia 3 sierpnia 2023r. odnośnie formy podejmowanych przez WLW dr n. wet. Katarzynę Lasiecką decyzji przy powoływaniu i odwoływaniu Powiatowych Lekarzy Weterynarii i ich Zastępców

Stanowisko Rady ŁILW