Ubezpieczenie OC lekarzy-weterynarii

Ubezpieczenie OC lekarzy-weterynarii

Nr 436000347675 na okres 01/03/2024, 00:00 do 28/02/2025 r., 23:59

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA:

Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii

ZAKRES TERYTORIALNY:

Teren RP

SUMA GWARANCYJNA:

20 000 PLN

FRANCZYZA REDUKCYJNA:

1 000 PLN

UBEZPIECZYCIEL:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA

  1. Hestii 1

81-731 Sopot

BROKER:

Mentor S.A.
Biuro Produktów Masowych i Affinity
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel. +48 56 669 32 78
www.mentor.pl

OSOBY DO KONTAKTU:

Piotr Gnat nr tel.: 56 669 32 78, e-mail: 

Michał Olejnik nr tel.: 56 669 33 07, e-mail: 

UBEZPIECZAJĄCY:

Łódzka Izba Lekarsko – Weterynaryjna

  1. Wólczańska 35, lok. 2

90-607 Łódź

UBEZPIECZENI: Lekarze Weterynarii zrzeszeni w Łódzkiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej, nie zalegający z opłatą składki członkowskiej przekraczającej 300zł.

OKRES UBEZPIECZENIA: Od 01 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r.

 Polisa jest dostępna w siedzibie izby do wglądu.

Do pobrania:


– Zakres ochrony

– Wniosek o doubezpieczenie

– Druk zgłoszenia szkody z polisy OC 

– Druk zgłoszenia szkody NNW

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia:

– Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Lekarzy

– Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności

– Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 WAŻNE!!

Wszyscy Członkowie Izby Lekarsko–Weterynaryjnej mogą dodatkowo, we własnym zakresie skorzystać z:
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z możliwością rozszerzenia o:
                                          klauzulę na wypadek niezdolności do wykonywania zawodu lekarza-weterynarii

W celu rozszerzenia zakresu ochrony, prosimy pobrać i przesłać wypełniony wniosek o doubezpieczenie na adres mailowy:


Zakres ubezpieczenia został wynegocjowany przez jednego z największych polskich brokerów ubezpieczeniowych – Mentor S.A., który zapewnia gwarancję nadzoru nad procesem likwidacji szkód oraz wypłaty odszkodowań.

Ochrony w programie udziela jeden z wiodących zakładów ubezpieczeniowych w Polsce – STU Ergo Hestia SA.

Kontakt w sprawie ubezpieczeń:

W celu uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących programu ubezpieczeniowego, należy skontaktować się z:

Piotr Gnat nr tel.: 56 669 32 78, e-mail: 

Michał Olejnik nr tel.: 56 669 33 07, e-mail: