Wyniki głosowania- lista delegatów na Zjazd Wyborczy Lekarzy Weterynarii z rejonów w których wybory dokonały się w I turze

Delegaci z powiatów