Wyniki Wyborów do Organów VIII Kadencji ŁILW

Prezes Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:

lek.wet.Tadeusz Domarecki

 

Rada Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:

lek.wet.Cecotka Andrzej

lek.wet.Cymerski Piotr

lek.wet. Dereń Konrad

lek.wet.Golan Henryk

lek.wet. Kacprzyk Mirosław

lek.wet. Krzemionka Grzegorz

lek.wet.Kwieciński Miłosz

lek.wet.Jurkowski Włodzimierz

lek.wet.Matras Krzysztof

lek.wet. Mucha-Wojciechowska Urszula

lek.wet.Sadowski Dariusz

lek.wet. Sawicka-Grochowalska Wiesława

lek.wet. Śpiewak Paweł

lek.wet. Zając Krzysztof

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŁILW:

lek.wet. Sławomir Borkowski

 

Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŁILW:

lek.wet.Michalska-Foks Aneta

lek.wet.Mroczek Tomasz

lek.wet. Pietrzyk-Zychowicz Magdalena

lek.wet. Popławski Robert

 

Sąd Lekarsko-Weterynaryjny ŁILW:

lek.wet.Karliński Łukasz

lek.wet.Pęcina Bogusław

lek.wet.Skrzek Zbigniew

lek.wet.Wolski Jerzy

lek.wet.Woźniak Tomasz

lek.wet.Wypych Ewelina

 

Komisja Rewizyjna ŁILW:

lek.wet. Adam Jardzioch

lek.wet. Bożena Olczyk

lek.wet. Radosław Pełka