* * *

PISMO POROZUMIENIA WIELKOPOLSKIEGO DO PREZES RADY MINISTRÓW

Pismo Porozumienia Wielkopolskiego do Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zaostrzenia formy protestu.

Pismo do Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

* * *