Zespół d/s problematyki związanej z Ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej


* * *

W dniu 8 lutego 2018 roku Rada ŁILW powołała Zespół d/s problematyki związanej z Ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 roku w składzie :
Jakub Buchalski, Tadeusz Domarecki, Krzysztof Matras, Marek Tomaszewski, Henryk Wojciechowski.

Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się w dniu 22 lutego 2018 roku.
Przewodniczącym został wybrany Krzysztof Matras.

Ustalono program działania Zespołu :

1. Analiza sytuacji kadrowo-finansowej w IW woj. łódzkiego, w szczególności w kontekście zagrożenia wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń
2. Analiza znowelizowanej Ustawy o IW – w szczególności art. 16 Ustawy w kontekście :
– propozycji zmian umożliwiających wyznaczenie lek. wet. do czynności urzędowych w ramach działalności gospodarczej
– odniesienie się do wprowadzonej zmiany art. 16 3) 1a – możliwość wyznaczania lek. wet. zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej
3. Waloryzacja opłat i wynagrodzeń za wykonywane czynności przez lek. wet. i inne osoby wyznaczone przez PLW
4. Analiza relacji Powiatowy Lekarz Weterynarii – Urzędowy Lekarz Weterynarii w związku z art. 16 Ustawy :
– rola Urzędowego Lekarza Weterynarii w zwalczaniu chorób zakaźnych oraz nadzór nad jakością żywności pochodzenia zwierzęcego:
– analiza umów z wyznaczenia
– transparentność wyznaczeń
– wysokość wynagrodzeń a zakres obowiązków lekarzy weterynarii wyznaczonych
– wypłata wynagrodzeń a wpływ środków od nadzorowanych podmiotów gospodarczych
5. Opracowanie stosownych stanowisk oraz ich prezentacja na Zjeździe Sprawozdawczym Lekarzy Weterynarii ŁILW

Metody i sposób działania Zespołu :

– stała współpraca z :

* Łódzkim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii
* PLW woj. łódzkiego
* GLW
* MRiRW
* KRLW

– organizacja panelu dyskusyjnego na Vetforum w Łodzi w dniu 7 kwietnia 2018 roku
zaproszenie dla:

* MRiRW
* GLW
* Prezesa KRLW
* Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do czynności urzędowych
* Woj. Lek. Wet. zainteresowanych PLW oraz Urzędowych Lekarzy Weterynarii – zaproszenie otwarte na stronie ŁILW
– informowanie o pracach Zespołu na stronie www ŁILW

W-ce Prezes ŁILW
Krzysztof Matras

* * *