Opracowanie dotyczące zasad ochrony danych osobowych RODO

* * *

Szanowni Państwo,

    W związku ze zmianą stanu prawnego wynikającą z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przesyłam w załączeniu z polecenia Prezesa Jacka Łukaszewicza „Opracowanie dotyczące zasad ochrony danych osobowych po zmianach wprowadzanych przez rozporządzenie RODO”.

    W załączeniu również przesyłam materiały wypracowane przez biuro Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, które mogą okazać się pomocne dla lekarzy weterynarii prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt w związku ze zmienionym niedawno stanem prawnym dotyczącym ochrony danych osobowych. Przesłanych materiałów nie można traktować jako obowiązujące wzory, a jedynie jako pomoc przy wypracowaniu własnych rozwiązań.

 

rejestr kategorii czynności przetwarzania

rejestr czynności przetwarzania

RODO informacja zlz-y

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

0280-13-18 do OILW formatki dot RODO do ew wykorzystania w zlz

informacja dot RODO aktualizacja 27.04.18

instrukcja postępowania przy naruszeniu ochrony danych osobowych

instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzania danych osobowych

obowiązki osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych

propozycja umowy RODO – zlz-y

* * *