Skarga PLW w Łodzi do ŁILW

* * *

Szanowni Państwo,

W załączniku przekazuję skargę PLW w Łodzi, która wpłynęła do ŁILW.

Informujemy, że została ona również przekazana do nadzoru farmaceutycznego.

Skarga