Odpowiedź Urzędu Ochrony Danych Osobowych na pytanie w sprawie obowiązku powoływania inspektora danych osobowych przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjna oraz okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne.

ODPOWIEDŹ- załącznik