Apel do ŁILW o pilne zajęcie stanowiska w sprawie nowelizacji Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej i towarzyszącym jej rozporządzeń.

Apel do ŁILW