Uchwały ŁILW VI kadencji

Rada z dnia 25 marca 2017r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

843/VI2017 Klaudia Woźniak

844/VI2017 Maria Musielak

845/VI2017 Jacek Rawicki

846/VI2017 Aneta Kwapisz

847/VI2017 Magdalena Grabowska

848/VI2017 Katarzyna Baranowska

849/VI2017 Dariusz Wiesetek

850/VI2017 Mateusz Nowakowski

851/VI2017 Monika Kamińska

852/VI2017 Adrianna Świątek

853/VI2017 Paweł Hefta

855/VI2017 Iga Szkudlarek

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

858/VI/2016  Malwina Stefaniak

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

858/VI/2017 Jadwiga i Andrzej Stępniccy

857/VI/2017 Anetta Mras

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

854/VI/2016 Michał Słomka

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

859/VI/2016 Aneta Mras

Pozostałe uchwały

861/VI/2016 zapomoga J. Lipnicka

Rada z dnia 2 marca 2017r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

833/VI/2016 Karolina Marcinkowska

Uchwała w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

832/VI/2017 Eryk Kontecki

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

834/VI/2017 Jerzy Sapiejka

835/VI/2017 Kazimierz Cywiński

836/VI/2017 Waldemar Sikora

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

837/VI/2017 Centrum Weterynaryjne

839/VI/2017 Hanna Kornicka-Dędek

840/VI/2017 Mateusz Wojewoda

841/VI/2017 Nina Mentlak-Tomczyk

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

838/VI/2017 Dorota Wołk-Karaszewska

 

Rada z dnia 26 stycznia 2017r.

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

821/VI/2017 Przemysław Drożdżyk

822/VI/2017 Malwina Pawlak

Uchwała w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

829/VI/2017 Sławomir Pacholczyk

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

827/VI/2017 Anna Wójcik

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

825/VI/2017 Jerzy Sapiejka

826/VI/2017 Marek Czeszczyszyn

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

828/VI/2017 Marcin Teranowicz

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

823/VI/2017 Tomasz Burchart

824/VI/2017 Anna Dogadalska

Pozostałe uchwały

830VI/2017 II termin zebrań wyborczych

831/VI/2017 Ubezpieczenie OC

 

Rada z dnia 15 grudnia 2016r.

Uchwała w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

797/VI/2016 Krzysztof Bourdo

798/VI/2016 Justyna Rzepkowska

799/VI/2016 Justyna Terka

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

805/VI/2016  Tomasz Burchart

806/VI/2016 Zakład Higieny Weterynaryjnej w Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

807/VI/2016 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi Zakład Higieny Weterynaryjnej

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

801/VI/2016 Krzysztof Pająk

808/VI/2016 Anna Dogadalska

809/VI/2016 Tomasz Wojciechowski

810/VI/2016 Monika Wiktorska

811/VI/2016 Małgorzata Jóźwik

812/VI/2016 Dariusz Bartkowski

813/VI/2016 Diana Marszałek

814/VI/2016 Przemysław Zadumiński

815/VI/2016 Piotr Wojtania

816/VI/2016 Aleksandra Pruska-Nowak

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

802/VI/2016 Monika Wiktorska

803/VI/2016 Magdalena Girucka-Rubersz

804/VI/2016 Joanna Kubus

Uchwały w sprawie anulowania uchwał wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określania przeciwciał.

800/VI/2016 Łukasz Masłowski

Pozostałe uchwały

817/VI/2016 zapomoga J. Lipnicka

818/VI/2016 zapomoga E. Wojtaszczyk

819/VI/2016 dofinansowanie spotkania integracyjnego w Radomsku

820/VI/2016 zapomoga D. Wójcik

 

Rada z dnia 27 października 2016r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

776/VI/2016 Klaudia Pudlarz

Uchwała w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

768/VI/2016 Magdalena Girucka-Rubersz

769/VI/2016 Magdalena Majchrzak

770/VI/2016 Wioletta Błachnio

771/VI/2016 Ewa Pelikant

772/VI/2016 Piotr Kozioł

773/VI/2016 Jacek Leszczyński

Uchwała w sprawie przywrócenia prawa wykonywania zawodu

793/VI/2016 Joanna Kubus

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

774/VI/2016 Anna Kucharczyk

775/VI/2016 Michał Urbaniak

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

787/VI/2016 Wioletta Błachnio

788/VI/2016 Magdalena Girucka-Rubersz

789/VI/2016 Jacek Szulc

790/VI/2016 Jacek Leszczyński

791/VI/2016 Łukasz Masłowski

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

785/VI/2016 Łukasz Masłowski

794/VI/2016 Andrzej Cycak

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

786/VI/2016 Joanna Rabiega

792/VI/2016 Piotr Karwalski

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

777/VI/2016 Anna Mikulska

778/VI/2016 Łukasz Masłowski

779/VI/2016 Monika Ermer

780/VI/2016 Monika Wudarczyk-Balsam

781/VI/2016 Wioletta Błachnio

782/VI/2016 Magdalena Merk

Uchwały w sprawie anulowania uchwał wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określania przeciwciał.

783/VI/2016 Zbigniew Wielgat

784/VI/2016 Piotr Dynowski

Pozostałe uchwały

795/VI/2016 Wpisowe dla lekarzy przenoszących się do ŁILW

 

Rada z dnia 8 września 2016r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

742/VI/2016 Sylwia Pawłowska

743/VI/2016 Aleksandra Grudzień

744/VI/2016 Sylwia Wojewoda

Uchwała w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

745/VI/2016 Marek Danecki

766/VI/2016 Łukasz Bogusz

Uchwała w sprawie pozbawiania prawa wykonywania zawodu

756/VI/2016 Joanna Kubus

758/VI/2016 Danuta Czaplicka

Uchwała w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

754/VI/2016 Monika Wróbel

755/VI/2016 Włodzimierz Przesmycki

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

746/VI/2016 Karolina Kuś

747/VI/2016 Ewa Samborska

748/VI/2016 Judyta Bartoszuk

749/VI/2016 Magdalena Kawczyńska

750/VI/2016 Dominik Kowalski

751/VI/2016 Katarzyna Kuklis

752/VI/2016 Przemysław Stalka

753/VI/2016 Anna Jakubczak

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

728/VI/2016 Monika Wiktorska

729/VI/2016 Cezary Jasiński

730/VI/2016 Wiesław Grudniewski

731/VI/2016 Katarzyna Zamolska

732/VI/2016 Jan Pejko

733/VI/2016 Jerzy Tymiński

739/VI/2016 Piotr Domoń

740/VI/2016 Łukasz Bogusz

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

734/VI/2016 Wiesław Grudniewski

735/VI/2016 Longin Siemiński

736/VI/2016 Marek Sadok

761/VI/2016 Tadeusz Budzyński

762/VI/2016 Henryk Podwysocki

767/VI/2016 Krzysztof Jasiński

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

720/VI/2016 Tomasz Sobieraj

721/VI/2016 Piotr Kaźmierczak

723/VI/2016 Jarosław Wardęszkiewicz

724/VI/2016 Jakub Buchalski

725/VI/2016 Jagoda Leyko-Małas

726/VI/2016 Izabela Piotrowska

727/VI/2016 Joanna Markiewicz

759/VI/2016 Andrzej Cecotka

760/VI/2016 Mirosław Kacprzyk

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

708/VI/2016 Izabela Dutkiewicz

709/VI/2016 Katarzyna Minior

710/VI/2016 Paulina Dalecka

711/VI/2016 Ewa Ratkiewicz

712/VI/2016 Grzegorz Kamola

713/VI/2016 Katarzyna Kubiak

714/VI/2016 Kinga Michalak

715/VI/2016 Magdalena Krasowiak

716/VI/2016 Piotr Dynowski

717/VI/2016 Katarzyna Sucherska

718/VI/2016 Zbigniew Wielgat

719/VI/2016 Agata Klimczak

737/VI/2016 Joanna Wagner

738/VI/2016 Piotr Domoń

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

722/VI/2016 Anna Kucharczyk

741/VI/2016 Kinga Zielonka

Pozostałe uchwały

763/VI/2016 Zapomoga Andrzej Woskowicz

764/VI/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu KILW

765/VI/2016 Umorzenie zaległości W. Przesmycki

757/VI/2016 Zapomoga M. Skośkiewicz

Rada z dnia 23 czerwca 2016r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

691/VI/2016 Olga Jagusiak

692VI/2016 Paulina Mioduszewska

693/VI/2016 Paulina Dalecka

694/VI/2016 Tomasz Zapała

Uchwała w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

695/VI/2016 Jarosław Dziwiński

696/VI/2016 Piotr Domoń

Uchwała w sprawie pozbawiania prawa wykonywania zawodu

705/VI/2016 Krystyna Sławińska

Uchwała w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

703/VI/2016 Arkadiusz Rędzikowski

704/VI/2016 Rafał Smędzik

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

697/VI/2016 Aleksandra Jagusiak

698/VI/2016 Donat Grzybowski

699/VI/2016 Grzegorz Woźniak

700/VI/2016 Małgorzata Maciejewska-Geworgian

701/VI/2016 Magdalena Malinowska

702/VI/2016 Rafał Smędzik

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

676/VI/2016 Miłosz Kwieciński

679/VI/2016 Albin Lesiewicz

680/VI/2016 Izabela Piórkowska

684/VI/2016 Łukasz Źródlak

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

675/VI/2016 Andrzej Majewicz

677/VI/2016 Witold Bednarski

678/VI/2016 Izabela Piórkowska

685/VI/2016 Anna Maciejewska-Wata

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

682/VI/2016 Katarzyna Minior

683/VI/2016 Monika Stelmaszczyk

686/VI/2016 Anna Dogadalska

688/VI/2016 Karolina Wieraszka

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

687/VI/2016 Justyna Szamrowicz

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

689/VI/2016 Andrzej Majewicz

690/VI/2016 Anna Maciejewska-Wata

Pozostałe uchwały

681/VI/2016 Zapomoga M. Kołodziejska

706/VI/2016 Dofinansowanie szkolenia w pow. Pajęczańskim

707/VI/2016 Dofinansowanie PTNW

 

Rada z dnia 23 kwietnia 2016r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

663/VI/2016 Joanna Granas-Muzioł

664/VI/2016 Barbara Pieczewska

665/VI/2016 Jarosław Kieler

666/VI/2016 Karolina Wiśniewska

667/VI/2016 Marta Giermaziak

668/VI/2016 Witold Wężyk

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

670/VI/2016 Adam Urbański

671/VI/2016 Agata Klimczyk

672/VI/2016 Patrycja Grabowska

Uchwała w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

669/VI/2016 Marta Tomas

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

662/VI/2016 Marta Zych, Adrian Woźniak

 

Rada z dnia 3 kwietnia 2016r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

644/VI/2016 Kacper Rybarczyk

645/VI/2016 Robert Włosian

646/VI/2016 Anna Roszkowska

647/VI/2016 Sylwester Dobrzycki

648/VI/2016 Dorota Wołk-Karaczewska

649/VI/2016 Katarzyna Wieczorek

650/VI/2016 Ewelina Kałuża

651/VI/2016 Dariusz Jachimczak

654/VI/2016 Aleksandra Więcek

Uchwały w sprawie przywrócenia prawa wykonywania zawodu

652/VI/2016 Roberto Vinci

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

653/VI/2016 Patryk Czarczyński

Uchwała w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

655/VI/2016 Marta Zych

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

656/VI/2016 Aleksandra Jagusiak

657/VI/2016 Jolanta Kijewska

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

658/VI/2016 Małgorzata Jóźwik

659/VI/2016 Maria Staniaszek

660/VI/2016 Jolanta Karczewska

 

Rada z dnia 17 marca 2016r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

614/VI/2016 Magdalena Kobiałka

615/VI/2016 Grzegorz Ambroziak

616/VI/2016 Piotr Falkowski

617/VI/2016 Ewa Kaczmarek

618/VI/2016 Aleksandra Raźniewska

619/VI/2016 Paulina Wojtanik

620/VI/2016 Paweł Matuszczak

621/VI/2016 Katarzyna Łubkowska

622/VI/2016 Beata Kozub

623/VI/2016 Monika Oleśkiewicz

624/VI/2016 Karolina Piątek

625/VI/2016 Maciej Wilk

626/VI/2016 Miłosz Kwieciński

627/VI/2016 Bartłomiej Kacprzyk

628/VI/2016 Grzegorz Kamola

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

629/VI/2016 Sandra Anbrozińska

630/VI/2016 Magdalena Walewska

631/VI/2016 Łukasz Bogusz

632/VI/2016 Sylwia Kasprzak

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

636/VI/2016 Marcin Keler

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

637/VI/2016 Dominika Kołtyś, Dominika Krzak

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

638/VI/2016 Marta Szturma

639/VI/2016 Wiktor Ilnicki

640/VI/2016 Krzysztof Kacperczyk

641/VI/2016 Piotr Bogucki

642/VI/2016 Anetta Sosnowska-Rudzka

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

633/VI/2016 Kinga Gaj

634/VI/2016 Iwona Tomczyk-Piekarek

635/VI/2016 Jarosław Kowalski

 

 

Rada z dnia 11 lutego 2016r.

Uchwała w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

593/VI/2016 Rafał Kawka

594/VI/2016 Dominika Pomykalska

595/VI/2016 Marta Strucka

Uchwała w sprawie czasowego prawa wykonywania zawodu

599/VI/2016 Mark Zengerling

Uchwała w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

596/VI/2016  Agata Wąchocka

Uchwała w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

597/VI/2016 Anna Litomska

598/VI/2016 Szymon Wróblewski

610/VI/2016 Mieczysław Maj

Uchwała w sprawie pozbawiania prawa wykonywania zawodu

609/VI/2016 Maja Pawłowska

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

600/VI/2016 Wojciech Osiecki

601/VI/2016 Anna Szałas

602/VI/2016 Urszula Tutak

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

607/VI/2016 Łukasz Kozłowski

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

603/VI/2016 Diana Marszałek

604/VI/2016 Monika Lesiak-Bujalska

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

605/VI/2016 Katarzyna Pitan

606/VI/2016 Katarzyna Szymańska

608/VI/2016 Bogusław Hiller

 

Rada z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

582/VI/2015 Paulina Banasiak

Uchwała w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

583/VI/2015 Urszula Tutek

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

584/VI/2015 Anna Kundt

585/VI/2015 Mateusz Śledzik

586/VI/2015 Natalia Jóźwicka

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

570/VI/2015  Beata Sobolak

571/VI/2015 Maria Bartkowiak

572/VI/2015 Piotr Gwoździk

573/VI/2015 Izabela Piotrowska

574/VI/2015 Michał Kozłowski

580/VI/2015 KierVet Sp. z o.o.

590/VI/2015 Ryszard Rawicki

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

565/VI/2015 Izabela Piotrowska

566/VI/2015 Kazimierz Gwoździk

567/VI/2015 Łukasz Noweta

568/VI/2015 Tomasz Nalbert

569/VI/2015 Michał Bartkowiak

581/VI/2015 Marcin Skośniewicz

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

575/VI/2015 Joanna Królak

576/VI/2015 Bogdan Noweta

577/VI/2015 Katarzyna Minior

578/VI/2015 Zdzisław Ejsmont

579/VI/2015 Maciej Kejna

587/VI/2015 Rafał Nowak

588/VI/2015 OSM Łowicz

589/VI2015 Nina Mentlak-Tomczyk

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

561/VI/2015 Marcin Jaros

562/VI/2015 Małgorzata Folusiak-Cieślewicz

563/VI/2015 Agata Zakrzewska-Galica

564/VI/2015 Beata Sobolak

 

Rada z dnia 05 listopada 2015r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu
521/VI/2015 Karolina Ulatowska
522/VI/2015 Paulina Supera

Uchwała w sprawie przywrócenia prawa wykonywania zawodu
523/VI/2015 Piotr Binder

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW
524/VI/2015 Dariusz Wójcik

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

525/VI/2015 Marcelina Olszak
526/VI/2015 Natalia Siwińska
527/VI/2015 Joanna Felińska
528/VI/2015 Sebastian Feliński
529/VI/2015 Anna Kowalska
530/VI/2015 Jakub Boguszewski
531/VI/2015 Karolina Boguszewska
532/VI/2015 Marzena Szulc
533/VI/2015 Sylwia Konarska
557/VI/2015 Renata Detka

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt
543/VI/2015 Diana Marszałek
544/VI/2015 Emilia Brzoskowska
545/VI/2015 Dawid Piekała
546/VI/2015 Maria Staniaszek
556/VI/2015 Monika Ermer

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt
547/VI/2015 Wacław Zając
548/VI/2015 Maja Popławska
549/VI/2015 Karol Wanatowicz
550/VI2015 Jakub Buchalski
551/VI/2015 Joanna Sitkiewicz
552/VI/2015 Mariusz Cichecki
553/VI/2015 Bogdan Majchrowski
554/VI/2015 Przemysław Zadumiński
555/VI/2015 Michał Aleksandrowicz

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt
538/VI/2015 Mirosław Sut
539/VI/2015 Mieczysław Maj
540/VI/2015 Robert Biesiadecki
541/VI/2015 Bogusław Hiller
542/VI/2015 Emilia Brzoskowska

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał
534/VI/2015 Natalia Sawicka
535/VI/2015 Oskar Czechoński
536/VI/2015 Justyna Szamrowicz

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał
537/VI/2015 Mirosław Sut

Rada z dnia 03 września 2015r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu
486/VI/2015 Jowita Rogowska
487/VI/2015 Marta Buniak
488/VI/2015 Kamil Tomczyk
489/VI/2015 Karolina Orlik
490/VI/2015 Justyna Chabrowska
491/VI/2015 Aleksandra Matysiak

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW
492/VI/2015 Agnieszka Smogur

Uchwały w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu
493/VI/2015 Zuzanna Niewiadomska

Uchwała w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu
517/VI/2015 Piotr Pucek

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW
494/VI/2015 Agnieszka Cholewa
495/VI/2015 Marta Serafin
496/VI/2015 Łukasz Oganiaczyk
497/VI/2015 Łukasz Cieśla
Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt
498/VI/2015 Paweł Merder
515/VI/2015 Daria Jagielska
516/VI/2015 Jan Cichecki
Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt
507/VI/2015 Zuzanna Filipowicz-Borcowska
508/VI/2015 Przemysław Raj
509/VI/2015 Magdalena Zawistowska -Walas
510/VI/2015 Jarosław Rogoziński
511/VI/2015 Tomasz Wojciechowski
512/VI/2015 Wojciech Gołacki
513/VI/2015 Małgorzata Kozłowska
514/VI/2015 Kinga Zielonka

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt
503/VI/2015 Włodzimierz Krucki
504/VI/2015 Waldemar Gradecki
505/VI/2015 Janusz Sklepkiewicz
506/VI/2015 Marek Jednak
Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał
499/VI/2015 Adam Cyniak
500/VI/2015 Anna Błędniak
501/VI/2015 Małgorzata Kozłowska
502/VI/2015 Daria Jagielska

Rada z dnia 25 czerwca 2015r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

450/VI/2015 Aleksandra Bobińska

451/VI/2015 Anna Chołys

452/VI/2015 Izabela Młynarczyk

453/VI/2015 Katarzyna Wrońska

454/VI/2015 Maria Róziewicz

455/VI/2015 Michalina Skąpska

456/Vi/2015 Marzena Fajtuch

457/VI/2015 Karolina Kuś

458/VI/2015 Justyna Jankiewicz

459/VI/2015 Bartosz Bartkowski

462/Vi/2015 Ewa Ratkiewicz

484/VI/2015 Patryk Firkowski

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

460/VI/2015 Sebastian Sobiecki

476/VI/2015 Paulina Radwańska

Uchwały w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

461/VI/2015 Alina Ścibiorek

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

468/VI/2015 Michał Gawroński

469/VI/2015 Michał Bajkowski

470/VI/2015 Adam Cyniak, Anna Błędniak

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

471/VI/2015 Sebastian Sobiecki

472/VI/2015 Robert Synowiec

473/VI/2015 Oskar Czechoński

474/VI/2015 Przychodnia Weterynaryjna Przy Fundacji Medor – Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

478/VI/2015 Małgorzata Jóźwik

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

465/Vi/2015 Wiesław Michta

466/VI/2015 Piotr Gawroński

467/VI/2015 Katarzyna Minior

475/VI/2015 Jerzy Święckowicz

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

463/VI/2015 Ewa Laubitz

464/VI2015 Sylwia Miarka-Nowak

 

 

Rada z dnia 25 kwietnia 2015r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

435/VI/2015 Aneta Olejnik

436/VI/2015 Malwina Pawlak

437/VI/2015 Jakub Popiołek

438/VI/2015 Kinga Gaj

439/VI/2015 Aleksandra Wasiak

440/VI/2015 Alicja Kuczek

441/VI/2015 Wojciech Kupiński

442/VI/2015 Jakub Folwarniak

443/VI/2015 Martyna Wojtania

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

444/VI/2015 Adam Majchrzak

445/VI/2015 Aleksandra Jagusiak

Uchwały w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

446/VI/2015 Karolina Maniukiewicz-Polewska

447/VI/2015 Emilia Domin

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

428/VI/2015 Aleksandra Jagusiak

429/VI/2015 Adam Majchrzak

430/VI/2015 Monika Wudarczyk-Balsam

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

431/VI/2015 Leszek Wojciechowski

432/VI/2015 Przychodnia Weterynaryjna Zoo-Medica

433/VI/2015 Tomasz Stempień

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

425/VI/2015 Cezary Jasiński

426/VI/2015 Agnieszka Nowocin-Koniarek

427/VI/2015 Monika Stelmaszczyk

449/VI/2015 Angelika Barczak

Uchwała w sprawie odmowy wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

434/VI/2015  Przychodnia Weterynaryjna Przy Fundacji Medor – Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

Uchwała w sprawie odmowy wykreślenia z ewidencji zakładu leczniczego dla zwierząt

448/VI/2015 Katarzyna Minior

 

Rada z dnia 29 marca 2015r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

399/VI/2015 Kinga Fełdzińska

400/VI/2015 Karolina Gradecka

401/VI/2015 Kamila Braner

402/VI/2015 Michał Kacprzyk

412/VI/2015 Konrad Osiak

413/VI/2015 Katarzyna Szymańska

414/VI/2015 Adam Białecki

415/VI/2015 Sandra Ambrozińska

422/VI/2015 Anna Litomska

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

417/VI/2015 Julia Gradowska

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

 418/VI/2015 Marek Samelski

419/VI/2015 Dorota Rybacka

Uchwały w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

420/VI/2015 Żaneta Krasoń

421/VI/2015 Magdalena Sowicka

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

405/VI/2015 Paweł Piątek

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

406/VI/2015 Sylwia Miarka-Nowak, Ewa Laubitz

407/VI/2015 Anna Tuzikiewicz

408/VI/2015 Łukasz Kozłowski

423/VI/2015 Joanna Markiewicz-Słomczyńska

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

409/VI/2015 Henryk Golan

410/VI/2015 Bogdan Majchrowski

411/VI/2015 Maciej Bartolik

424/VI/2015 Przemysław Raj

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

403/VI/2015 Anita Kredowska

404/VI/2015 Agata Grudzień

416/VI/2015 Michał Meler

 

Rada z dnia 12 lutego 2015r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

351/VI/2015 Łukasz Głogosz

352/VI/2015 Justyna Szamrowicz

374/VI/2015 Katarzyna Szulc

392/VI/2015 Monika Wróbel

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

353/VI/2015 Magdalena Wilk

354/VI/2015 Grzegorz Pokora

355/VI/2015 Gariel Sendor

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

364/VI/2015 Ewa Vukman

365/VI/2015 Ryszard Staroń

367/VI/2015 Teresa Kutzner

368/VI/2015 Łukasz Oganiaczyk

380/VI/2015 Tomasz Czekaj

381/VI/2015 Grzegorz Kowalczyk

382/VI/2015 Sylwester Chrzanowski

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

369/VI/2015 Aleksandra Gaudynek – Charmas, Jarosław Charmas

370/VI/2015 Miłosz Sauter

371/VI/2015 Natalia Domańska-Kruppa

372/VI/2015 Agnieszka Nowocin-Koniarek

373/VI/2015 Przychodnia Weterynaryjna Przy Fundacji Medor – Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

383/VI/2015 Tomasz Czekaj

384/VI/2015 Tadeusz Czekalski

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

375/VI/2015 Wiesław Brudnicki

376/VI/2015 Tadeusz Czekalski

377/VI/2015 Witold Bednarski

378/VI/2015 Ewelina Rzepecka

379/VI/2015 Radosław Wenderski

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

356/VI/2015 Miłosz Sauter

357/VI/2015 Włodzimierz Wrona

358/VI/2015 Włodzimierz Jurkowski

359/VI/2015 Katarzyna Oswald

360/VI/2015 Sonia Buś

361/VI/2015 Krzysztof Rajter

362/VI/2015 Justyna Nowicka

363/VI/2015 Piotr Wywijas

385/VI/2015 Mateusz Frankowski

386/VI/2015 Artur Broda

387/VI/2015 Dawid Piekała

388/VI/2015 Jarosław Charmas

389/VI/2015 Aleksandra Gaudynek-Charmas

390/VI/2015 Marianna Sokołowska

393/VI/2015 Marcin Keler

394/VI/2015 Gabriel Sendor

Uchwały w sprawie skreślenia z  rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

366/VI/2015 Ryszard Staroń

391/VI/2015 Grzegorz Kowalczyk

Pozostałe uchwały

395/VI/2015 Ubezpieczenie OC

396/VI/2015 Dofinansowanie XII zlotu Motocyklowego Vet Riders

397/VI/2015 Umorzenie składek lekarza weterynarii

398/VI/2015 Zwołanie Zjazdu ŁILW

 

 

 

Rada z dnia 18 grudnia 2014r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

305/VI/2014 Anna Jakubczak

306//VI/2014 Mariusz Świech

307/VI/2014 Paulina Betka

308/VI/2014 Agata Grudzień

309/VI/2014 Ewa Kapszukiewicz

310/VI/2014 Emilia Domin

Uchwały w sprawie czasowego przyznania prawa wykonywania zawodu

311/VI/2014 Mark Zengerling

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

312/VI/2014 Anita Kredowska

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

313/VI/2014 Aleksandra Jabłońska-Kęska

314/VI/2014 Barbara Sobala

315/VI/2014 Sylwia Chłosta

316/VI/2014 Paweł Stopczyński

317/VI/2014 Magdalena Zimoń-Bakinowska

318/VI/2014 Ireneusz Orłowski

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

323/VI/2014 Przychodnia Weterynaryjna Przy Fundacji Medor – Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt

324/VI/2014 Jan Lewandowski

329/VI/2014 Katarzyna Borowska-Osmolak

336/VI/2014 Kamil Znyk

339/VI/2014 Stanisław Stasiak

341/VI/2014 Jan Zajda

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

325VI/2014 Andżelika Barczak

326/VI/2014 Magdalena Jagiełło

327/VI/2014 Agata Zakrzewska-Galica

328/VI/2014 Katarzyna Oswald

337/VI/2014 Anita Kredowska

338/VI/2014 Katarzyna Borowska-Osmolak

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

330/VI/2014 Jacek Kwiatkowski

332/VI/2014 Iwona Zarębska

333/VI/2014 Jolanta Karczewska

334/VI/2014 Maciej Gajdzis

335/VI/2014 Anna Dogadalska

340//VI/2014 Monika Stelmaszczyk

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

320/VI/2014 Maciej Gajdzis

321/VI/2014 Aneta Kuźniar

322/VI/2014 Magdalena Jagiełło

342/VI/2014 Kinga Zielonka-Siemińska

343/VI/2014 Anna Kucharczyk

Pozostałe uchwały

319/VI/2014 Umorzenie zaległości składek emerytów

331//VI/2014 Umorzenie zaległości w składkach lekarzy skreślonych

346/VI/2014 Dofinansowanie szkolenia lekarzy weterynarii z powiatu Radomszczańskiego

 

Rada z dnia 9 października 2014r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

291/VI/2014 Łukasz Kozłowski

292//VI/2014 Tomasz Bukowski

293/VI/2014 Marcin Jaros

294/VI/2014 Wojciech Osiecki

295/VI/2014 Beata Paszko

296/VI/2014 Monika Erner

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

296/VI/2014 Monika Erner

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

 298/VI/2014 Mariusz Martyniuk

304/Vi/2014 Karol Tomczyk

Uchwały w sprawie utraty  prawa wykonywania zawodu

301/VI/2014 Tadeusz Mirowski

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

297/VI/2014 Jarosław Kuzański

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

289/VI/2014 Marzanna Barczyńska

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

281/VI/2014 Klara Wika

282/VI/2014 Katarzyna Kocińska-Boruc

283/VI/2014 Piotr Wywijas

284/VI/2014 Magdalena Szkudlarek

285/VI/2014 Andrzej Oktabiańczuk

286//VI/2014 Longin Siemiński

287/VI/2014 Tomasz Czekaj

288/VI/2014 Bartosz Rzeźnik

298/Vi/2014 Dariusz Hatamnejad

303/VI/2014 Piotr Wywijas

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

276/VI/2014 Mateusz Michałkiewicz

277/VI/2014 Dariusz Hatamnejad

278/VI/2014 Natalia Lara

279/VI/2014 Anna Bogucka

280/VI/2014 Anna Kwiatkowska

Pozostałe uchwały

290/VI/2014 Unieważnienie uchwały 269/VI/2014 Jarosław Kuzański

300/VI/2014 Remont Siedziby Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

302/VI/2014 Dofinansowanie IV Łowickiego spotkania służby weterynaryjnej

——————————————————————————————————————————————————————————-

Rada z dnia 7 sierpnia 2014r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

273/VI/2014 Michał Wieszczeczyński

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

242/VI/2014 Karolina Nowakowska

234/VI/2014 Anna Dogadalska

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

241/VI/2014 Grzegorz Waśniewski

244/VI/2014 Marek Danecki

245/VI/2014 Adrianna Łomińska

248/VI/2014 Małgorzata Głowacka

271/VI/2014 Magdalena Kozłowska

Uchwały w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

247/VI/2014 Roberto Vinci

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

257/VI/2014 Roberto Vinci

258/VI/2014 Jarosław Kowalski

269/VI/2014 Jarosław Kuzański

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

246/VI/2014 Dorota Derkowska

254/VI/2014 Klara Tychowska

255/VI/2014 Jarosław Wardęszkiewicz

256/VI/2014 Anna Dogadalska

266/VI/2014 Oskar Czechoński

267/VI/2014 Karolina Kondal

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

259/VI/2014 TOnZ prezes Grażyna Fałek

260/VI/2014 Przemysław Błaszczyk

261/VI/2014 J.Dudek, A.Olszewski

262/VI/2014 Dagmara Kowalczyk

263/VI/2014 Mateusz Wojewoda

264/VI/2014 Jarosław Wardęszkiewicz

268/VI/2014 Longin Siemiński

270/VI/2014 Jarosław Kuzański

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

249/VI/2014 Jan Kunikowski

250/VI/2014 Daria Kostrzewa

251/VI/2014 Jarosław Syrek

252/VI/2014 Zuzanna Filipowicz

265/VI/2014 Mirosław Supera

Pozostałe uchwały

253/VI/2014 Patronat Honorowy Zakopane

272/VI/2014 Zapomoga dla lek. wet. Marzeny Łygas

273/VI/2014 Pomoc finansowa dla powodzian w Serbii, Bośni i Hercegowinie

 ———————————————————————————————————————————————————————

Rada z dnia 5 czerwca 2014r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

217/VI/2014 Eryk Kontecki

218/V2014 Hubert Kołodziejczak

219/VI/2014 Agata Mroczek

220/VI/2014 Magdalena Balcerak

221/VI/2014 Paulina Błaszczyk

222/VI/2014 Marianna Sokołowska

223/VI/2014 Natalia Jóźwicka

224/VI/2014 Marcin Pawlik

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

225/VI/2014 Anna Kucharczyk

226/VI/2014 Kamil Karolczuk

238/VI/2014 Anna Foksowicz

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

233/VI/2014 Andrzej Derkowski

234/VI/2014 Artur Bzorski

235/VI/2014 Anna Owecka

236/VI/2014 Bartosz Kurzawa

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

230/VI/2014 Bartosz Rzeźnik

231/VI/2014 Aleksandra , Marcin Teranowicz

232/VI/2014 Kamil Karolczuk

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

227/VI/2014 Joanna Srebrzyńska

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

228/VI/2014 Agnieszka Hałaczkiewicz-Czernicka

229/VI/2014 Paweł Brodowski

Pozostałe uchwały

237/VI/2014 dofinansowanie szkolenia PTNW

239/VI/2014 Kongres VetForum 2015r.

240/VI/2014 Uchylenie Uchwały Nr.216 z dn.27.04.2014r.

 ———————————————————————————————————————————————————————–

Rada z dnia 27 kwietnia 2014r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

204/VI/2014 Magdalena Szymańska

205/VI/2014 Adrian Woźniak

206/VI/2014 Monika Kokosińska

207/VI/2014 Magdalena Krasowiak

214/VI/2014 Piotr Wywijas

Uchwały w sprawie czasowego prawa wykonywania zawodu

208/VI/2014 Mark Theo Zengerling

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

209/VI/2014 Zuzanna Filipowicz

210/VI/2014 Agnieszka Hałaczkiewicz-Czernicka

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

211/VI/2014 Anna Maciejewska-Wata

212/VI/2014 Magdalena Szkudlarek

213/VI/2014 Robert Popławski

Pozostałe uchwały

215/VI/2014 Patronat konferencji

2016/VI/2014 Dofinansowanie wycieczki do Kołobrzegu

 ———————————————————————————————————————————————————————-

Rada z dnia 5 kwietnia 2014r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

179/VI/2014 Małgorzata Faltenberg-Spychalska

180/VI/2014 Grzegorz Woźniak

181/VI/2014 Zuzanna Niewiadomska

182/VI/2014 Patryk Czarczyński

183/VI/2014 Anna Chybicka

184/VI/2014 Natalia Lara

185/VI/2014 Agata Kiljan

186/VI/2014 Dorota Rybacka

187/VI/2014 Marcelina Olszak

192/VI/2014 Adam Figat

203/VI/2014 Rafał Mikołajski

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

 

190/VI/2014 Grzegorz Pokora

 

Uchwały w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

 

188/VI/2014 Aleksandra Rawicka

189/VI/2014 Zofia Rykaczewska

191/VI/2014 Zbigniew Giżejewski

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

193/VI/2014 Paweł Reszka

 

202/VI/2014 Jarosław Adamczewski

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

195/VI/2014 Teresa Kutzner

196/VI/2014 Romana Adamczewska

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

197/VI/2014 Karolina Kondal

198/VI/2014 Bogusław Hiller

199/VI/2014 Tomasz Szczepanik

200/VI/2014 Nina Mentlak-Tomczyk         

201/VI/2014  Krzysztof Zwierzchowski

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

194/VI/2014 Nina Mentlak-Tomczyk 

 ———————————————————————————————————————————————————————

Rada z dnia 13 lutego 2014r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

138/VI/2014 Izabela Kwiatkowska

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

135/VI/2014 Aniela Zabielska

136/VI/2014 Anna Dworniczak

137/VI/2014 Piotr Bogucki

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

 

170/VI/2014 Alina Cieśla

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

160/VI/2014 Ryszard Sosnowski

 

161/VI/2014 Łukasz Karliński, Artur Płyk

 

162/VI/2014  Tomasz Pęcherzewski

 

163/VI/2014 Maciej Lewczuk

 

164/VI/2014 Jan Gawroński

 

165/VI/2014 Andrzej Musiał

 

176/VI/2014 Witold Bednarski

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

145/VI/2014  Marek Brodowski

146/VI/2014 Joanna Knop

147/VI/2014 Michał Gawroński

148/VI/2014 Katarzyna Kocińska-Boruc

149/VI/2014 Witold Bednarski

150/VI/2014 Kobacki Edmund

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

153/VI/2014 Włodzimierz Krucki

154/VI/2014 Danuta Czaplicka

155/VI/2014 Golan, Gasik ,Kubica

156/VI/2014 Golan, Gasik, Kubica

157/VI/2014 Marcin Kwiatkowski

158/VI/2014 Janusz Sklepkiewicz

168/VI/2014 Leszek Nowakowski

169/VI/2014 Krzysztof Macios

172/VI/2014 Klinika Weterynaryjna sp. z o.o.

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

139/VI/2014 Aniela Zabielska-Krawiec

140/VI/2014 Zajda Marzena

141/VI/2014 Andrzej Adamowski

142/VI/2014 Katarzyna Kocińska-Boruc

143/VI/2014 Kamila Pietrasiak

144/VI/2014 Dominika Kołtyś

151/VI/2014 Joanna Knop

152/VI/2014 Kobacki Edmund

173/VI/2014 Piotr Karwalski

Uchwały w sprawie skreślenia z  rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

159/VI/2014 Tomasz Pęcherzewski

160/VI/2014 Łukasz Karliński

161/VI/2014 Artur Płyk

Pozostałe uchwały

174/VI/2014 Nagroda Chirona

175/VI/2014 Zwołanie Zjazdu ŁILW

177/VI/2014 Dofinansowanie Balu

178/VI/2014 Ubezpieczenie OC

—————————————————————————————————————————————————————————-

Rada z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

112/VI/2013 Katarzyna Fornalczyk

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

107/VI/2013 Kinga Michalak

108/VI/2013 Anna Bogucka

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

 

109/VI/2013 Anna Gorzkiewicz

 

110/VI/2013 Marek Bychawski

 

111/VI/2013 Urszula Ratajczyk

 

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

113/VI/2013 Krzysztof Gerlak, Wojciech Wojciechowski

 

127/VI/2013 Łukasz Gliszczyński

 

133/VI/2013  Wiesław Pękala

 

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

116/VI/2013 Ilnicki Wiktor

117/VI/2013 Marcin Kwiatkowski

118/VI/2013 Marta Michalska

126/VI/2013 Rawicki Łukasz

128/VI/2013 Aurelia Rudzińska-Krawiec

129/VI/2013 Tomasz Stempień

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

119/VI/2013 Roman Gajda

120/VI/2013 Ilnicki Wiktor

121//VI/2013 Leszek Oczkowicz

122/VI/2013 Leszek Wojciechowski

123/VI/2013 Joanna Markiewicz -Słomczyńska

124/VI/2013 Adam Krajewski

125/VI/2013 Michał Aleksandrowicz

132/VI/2013 Maciak Krzysztof

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

114/VI/2013 Ewelina Derendarz

131/VI/2013 Wojciech Łopata

Uchwały w sprawie skreślenia z  rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

127/VI/2013 Krzysztof Gerlak

Uchwały w sprawie odmowy wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

115/VI/2013 Mateusz Jarecki

Pozostałe uchwały

134/VI/2013 Nagrody okresowe

 ——————————————————————————————————————————————————————

Rada z dnia 24 października 2013r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

81/VI/2013 Natalia Siwińska

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

82/VI/2013 Agata Klimczyk

83/VI/2013 Adam Urbański

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

84/VI/2013 Rafał Kawka

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

87/VI/2013 Nina Mentlak-Tomczyk

88/VI/2013 Andrzej Derkowski

89/VI/2013 Rafał Błaszczyk

90/VI/2013 Joanna Trzopek

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

92/VI/2013 Marek Sadok

93/VI/2013 Sebastian Tomczyk   

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

94/VI/2013 Jerzy Riabinowski

95/VI/2013 Witold Smyczek

96/VI/2013 Piotr Ilnicki

97/VI/2013 Tomasz Pęcherzewski

98/VI/2013 Wojciech Łunkiewicz

99/VI/2013 Marek Sadok

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

85/VI/2013 Wojciech Łunkiewicz

86/VI/2013 Joanna Trzopek

91/VI/2013 Mariusz Uzarek

Pozostałe uchwały

100/VI/2013 informacja o posiedzeniach  Rady drogą elektroniczną

101/VI/2013 zapomoga dla Andrzeja Oktabiańczuka

102/VI/2013 dofinansowanie wycieczki z PIW Sieradz

103/VI/2013 zapomoga dla Małgorzaty Kowalskiej

104/VI/2013 dofinansowania szkolenia w Nieborowie

105/VI/2013 zapomoga dla Ewy Wojtaszczyk

106/VI/2013 podwyższenie wpisowego do ŁILW

106a/VI/2013 dofinansowanie szkolenia lekarzy weterynarii w Radomsku

 ———————————————————————————————————————————————————————

Rada z dnia 7 września 2013 r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

77/VI/2013 Magdalena Szczerbiak

78/VI/2013 Radosław Ogiński

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

79/VI/2013 Klara Tychowska

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

69/VI/2013 Katarzyna Minior

70/VI/2013Luiza Kopeć

71/VI/2013 Robert Wika

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

73/VI/2013 Krzysztofa Rzepecka

75/VI/2013  Ewa Vukman , Kamil Karolczuk

76/VI/2013 Jadwiga Stępnicka

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

72/VI/2013 Krzysztofa Rzepecka

Pozostałe uchwały

74//VI/2013 Zapomoga z Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej dla lek. wet. Janusza Krzywańskiego

80/VI/2013 Zapomoga z Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej dla lek wet. Wojciecha Grobelnego

 ——————————————————————————————————————————————————————-

Rada z dnia 1 sierpnia 2013r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

50/VI/2013 Karolina Krzewska

61/VI/2013 Agata Błaszczyk

Uchwały w sprawie skreślenia zakładu z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt
53/VI/2013 Michał Gawroński

54/VI/2013 Anna Kumanowska

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

44/VI/2013 Marta Kowalczyk

45/VI/2013 Magdalena Kawczyńska

47/VI/2013 Paweł Stopczyński

48/VI/2013 Justyna Jaskólska

49/VI/2013 Renata Detka

Uchwały w sprawie skreślenia z rejestru członków ŁILW

46/VI/2013 Hanna Wardęcka

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

51/VI/2013 Piotr Gawroński

52/VI/2013 Paweł Brodowski

55/VI/2013 Jan Kunikowski

56/VI/2013 Anna Binder

62/VI/2013 Piotr Pucek

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

57/VI/2013 Iwona Tomczyk-Piekarek

58/VI/2013 Katarzyna Gruszczyńska-Kolanus

63/VI/2013 Radosław Wenderski

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

59/VI/2013 Katarzyna Mijalska

60/VI/2013 Przemysław Zadumiński

Pozostałe uchwały

64/VI/2013 Upoważnienie Prezydium ŁILW do podjęcia prac związanych z organizacją kongresu VetForum 2014

65/VI/2013 Dofinansowanie konferencji Prof. dr hab. Krzysztofa Kwiatka „Analiza ryzyka w bezpieczeństwie żywności – 50 lat Kodeksu Żywnościowego w regionie Europy”

66/VI/2013 Dofinansowanie szkolenia PTNW – oddział w Piotrkowie Tryb. 24.08.2013r.

67/VI/2013 Dofinansowanie szkolenia PTNW- oddział w Piotrkowie Tryb. 29.06.2013r

 ——————————————————————————————————————————————————————

Rada z dnia 13 czerwca 2013r.
Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

18/VI/2013 Sylwia Konarska
19/VI/2013 Rafał Kawka
20/VI/2013 Krzysztof Rajter
21/VI/2013 Zuzanna Filipowicz
22/VI/2013 Ewa Rydzyńska
23/VI/2013 Tomasz Stempień
24/VI/2013 Aurelia Rudzińska
25/VI/2013 Ewa Piwowarska
26/VI/2013 Katarzyna Zamolska

Uchwały w sprawie przywrócenia prawa wykonywania zawodu

27/VI/2013 Agata Stasikowska

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru członków ŁILW

28/VI/2013 Jan Pejko

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

29/VI/2013 Dariusz Parys
31/VI/2013 Aleksandra Pruska- Nowak
32/VI/2013 Marek Sadok (kierownik Michał Woźniak)
33/VI/2013 Zbigniew Kruk (kierownik Mirosław Chalczyński)
34/VI/2013 Dominika Kołtyś, Dominika Krzak (kierownik D. Kołtyś)
35/VI/2013 Małgorzata Bzorska

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

36/VI/2013 Tadeusz Czekalski

Uchwały w sprawie wpisu do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał

31/VI/2013 Dariusz Parys
37/VI/2013 Marzena Zajda
38/VI/2013 Dominik Kowalski
39/VI/2013 Amadeusz pilichowski
40/VI/2013 Nina Mentlak – Tomczyk
41/VI/2013 Anna Tworzyańska – Guzowska
42/VI/2013 Andrzej Frej

Pozostałe uchwały

16/VI/2013 w sprawie upoważnienia do dysponowania pieniężnymi i podpisywania dyspozycji pieniężnych z rachunku ŁILW
17/VI/2013 w sprawie uchylenia uchwały nr 5/IV/2005 z dnia 04.04.2005 w sprawie upoważnienia do dysponowania pieniężnymi i podpisywania dyspozycji pieniężnych z rachunku ŁILW
43/VI/2013 w sprawie umorzenia składek lekarzowi weterynarii

———————————————————————————————————————————————————————

Rada z dnia 9 maja 2013 r.

Uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu

1/VI/2013 Katarzyna Sucherska
2/VI/2013 Mateusz Jarecki
3/VI/2013 Katarzyna Pitan
4/VI/2013 Katarzyna Oswald
5/VI/2013 Marta Kielar
6/VI/2013 Monika Morawska

Uchwały w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

7/VI/2013 Anita Latała

Uchwały w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

8/VI/2013 Agnieszka Łaszczewska
10/ VI/2013 Tadeusz Czekalski

Uchwały w sprawie wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

9/VI/2013 Piotr Karwalski

Pozostałe uchwały

11/VI/2013 w sprawie wyboru Prezydium Rady ŁILW
12/VI/2013 w sprawie zatrudnienia Prezesa ŁILW
13/VI/2013 w sprawie zatwierdzenia planu kadencyjnego
14/VI/2013 w sprawie przyznania zapomogi lekarzowi weterynarii
15/VI/2013 w sprawie dofinansowania wycieczki do Zakopanego dla lekarzy weterynarii- pracowników Inspekcji