Dobrowolne ustawiczne kształcenie lekarzy weterynarii

Uchwała Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej nr 62/2011/V z dnia 18 października 2011 r. wprowadza dobrowolne ustawiczne kształcenie lekarzy weterynarii. Ustawiczne kształcenie objęte jest czteroletnim okresem rozliczeniowym, w trakcie którego należy uzyskać 200  punktów edukacyjnych, na podstawie których okręgowa rada wydaje Dyplom Ustawicznego Kształcenia.  Punkty można uzyskać w związku z realizowaniem programu specjalizacji, uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny weterynaryjnej, prowadzeniem szkoleń dla lekarzy weterynarii, wydaniem publikacji oraz udziałem w konferencjach naukowych i szkoleniach.  Licznym szkoleniom organizowanym przez Łódzką Izbę Lekarsko – Weterynaryjną Komisja ds. Ustawicznego Kształcenia przy KRLW przyznała od 25 do 40  punktów edukacyjnych.

 

uchwała_26-2022-VIII_ws_dobrowolnego_kształcenia

zal_nr_1_do_uchwaly_nr_26-2022-VIII_wniosek

zal_nr_2_do_uchwaly_nr_26-2022-VIII_decyzja

zal_nr_3_do_uchwaly_nr_26-2022-VIII_tabela_z_punktami1

zal_nr_4_do_uchwaly_nr_26-2022-VIII_dyplom_uczestnictwa1

zal_nr_5_do_uchwaly_nr_26-2022-VIII_dyplom_ustawicznego_ksztalcenia

Uchwala_62-2011-V

Uchwala_107-2012-V

Liczba punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego