Nie ma eutanazji na życzenie

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Warszawa 16.03.2020

Informacje o masowym oddawaniu psów i innych zwierząt towarzyszących do
eutanazji z powodu epidemii koronawirusa w Polsce to typowy fake news. Nie
zaobserwowaliśmy takiego zjawiska w zakładach leczniczych dla zwierząt.
Jednocześnie zapewniamy, że zgodnie z wiedzą Światowej Organizacji Zdrowia i
Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt właściciele zwierząt mogą być spokojni –
ich podopieczni nie przenoszą koronawirusa.
Przez media społecznościowe w ostatnim czasie przetoczyły się informacje
dotyczące rzekomo masowego przyprowadzenia psów do zakładów leczniczych dla
zwierząt z prośbą o dokonanie eutanazji. Powodem miała być rozprzestrzeniająca się
epidemia COVID-19. Z całą stanowczością zaprzeczamy tym informacjom. Od rana
przeprowadziliśmy rozmowy z kilkudziesięcioma lecznicami dla zwierząt z całej
Polski. Wielu właścicieli słyszało o tej plotce, ale nikt nie potwierdził, żeby takie
sytuacje miały miejsce. Również hurtownie leków weterynaryjnych nie odnotowały
zwiększonego zapotrzebowania na środki używane do eutanazji zwierząt.
Jednocześnie przypominamy, że polskie prawo nie przewiduje przeprowadzenia
eutanazji na życzenie. Zwierzę towarzyszące możemy poddać takiemu zabiegowi w
ostateczności, gdy jego stan zdrowia jest bardzo zły, prowadzący do cierpienia przy
braku możliwości jego wyleczenia lub poprawy komfortu życia. Prawo zezwala też na
eutanazję zwierzęcia bardzo agresywnego zagrażającego ludziom. Każdy przypadek
lekarz weterynarii rozpatruje indywidualnie.

Podkreślamy, że zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia i Światowej
Organizacji Zdrowia Zwierząt nie ma obecnie dowodów, iż człowiek może się zarazić
koronawirusem od zwierzęcia domowego. Zawsze jednak dobrze jest umyć ręce
mydłem i wodą po kontakcie ze zwierzętami. Chroni to przed innymi patogenami,
które mogą się przenosić ze zwierząt domowych na ludzi.
Naszym zdaniem w sytuacji kiedy właściciel zwierzęcia poddany jest
przymusowej dwutygodniowej kwarantannie w związku podejrzeniem wystąpienia
koronawirusa, obowiązki wyprowadzania psów na spacery powinny być elementem
pomocy sąsiedzkiej lub pomocy ze strony towarzystw opieki nad zwierzętami. A taka
pomoc jest całkowicie bezpieczna i nie grozi zakażeniem. Nie jest rozwiązaniem
eutanazja lub porzucanie zwierząt.

NIE MA EUTANAZJI NA ŻYCZENIE