Ograniczenie czynnosci kontrolnych

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju niniejszym przekazujemy do wiadomości lekarzy weterynarii województwa łódzkiego pismo Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii skierowane do Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

Pismo ograniczenie czynnosci kontrolnych.pdf

Wiceprezes Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Krzysztof Matras