Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z uchwałą Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw wraz z załącznikiem stanowiącym projekt nowelizacji przedmiotowej ustawy

KILW do MRiRW pismo przewodnie uchwała

uchwała 34-2022-VIII dot nowelizacji ustawy o IW oraz niekt. innych ustaw

zał nowelizacja ustaw o IW oraz niekt. innych ustaw