Zmarła lek.wet. Magdalena Stradomska

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
w wieku 76 lat zmarła

Ś.P.
lek. wet. Magdalena Stradomska

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 27 grudnia 2022 r. o godzinie 13:00 w Łodzi przy
ul. Przybyszewskiego 325 w Kaplicy Cmentarza Komunalnego.

Rodzinie Zmarłej
wyrazy głębokiego współczucia składa

Prezes Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej