XII Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii

W dniach 14–16 stycznia 2022 r. odbył się XII Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii.

Do Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej na okres kadencji 2022–2026  z urzędu przeszedł
lek.wet. Tadeusz Domarecki- Prezes ŁILW, a został wybrany lek.wet. Mirosław Kacprzyk.

Do Sądu KILW- zostali wybrani lek.wet. Jakub Buchalski i lek.wet. Paweł Śpiewak.